Zachte dravik

2016.

Door: A. Lemmens.

Zachte Dravik is een van de vele grassoorten. Grassoorten zijn een goed voedingsmiddel voor onze zaadetende vogels. Zowel in half rijpe vorm als ook in gedroogde vorm. Dus een voedingsmiddel dat we winter en zomer kunnen gegeven aan de vogels. Door zijn grillige vorm, in bos vorm, ook een goed middel om verveling tegen te gaan. Verveling bij vogels kan snel uitgroeien tot agressie naar elkaar, gevolg is verwondingen of de veren worden geplukt. Veel vogels gebruiken gras als nestmateriaal om een stevige constructie te verkrijgen.

Naamgeving:
Wetenschappelijke naam: Bromus hordeaceus subsp.
Duitse naam : Weiche trespe.
Engelse naam: Soft-brome.
Franse naam: Brome mou.

Bromus is Grieks en betekent “Voedsel”. Hordeaceus betekent “Op Gerst lijkend”.

Beschrijving:
De plant kan tot 100 cm hoog worden. Het is een eenjarige plant. De bloeitijd ligt mei en augustus. De wortels gaan tot een diepte van 50 cm tot 1 meter. De stengels staan over het algemeen recht omhoog. Het blad is kort behaard met zachte liggende haren, van daar de naam zachte dravik. De bloemen zijn tweeslachtig, één bloem heeft zowel mannelijke- als vrouwelijke geslachtsorganen. De bloempluimen vormen trossen en zijn grijsachtig van kleur. De knoppen zijn z’n 2 mm lang. Het zaad, de graanvrucht, blijft korter dan een jaar kiembaar. De plant heeft een zonnige plek nodig en een voedselarme bodem die kalkhoudend is. Groeit op zand-, klei- en veengrond.

Ondersoorten:
Er bestaan wel honderd soorten van de Dravik, in Nederland kennen we zeventien soorten, enkele hiervan zijn;
Bromus hordeaceus ssp ferronii
Bromus hordeaceus ssp hordeaceus
Bromus hordeaceus ssp molliformis
Bromus hordeaceus ssp pseudothominii
Bromus hordeaceus ssp thominei

De soorten zijn niet makkelijk te onderscheiden. De zachte Dravik lijkt ook wel een beetje op haver. Van nature komt de plant voor in het Middellands Zeegebied, West-Europa en Oost-Azië. Zachte Dravik is vaak geïnfecteerd door een schimmel, Mycorrhiza. We zullen de plant bij het plukken goed moeten bekijken of er geen schimmel in zit, deze schimmel is slecht voor onze vogels. Vaak is het makkelijker om vast te stellen of er schimmel aanwezig is op de plant door er aan te ruiken. Als de plant mufachtig ruikt is de schimmel aanwezig en moeten we de plant of het zaad niet aan de vogels geven. Naast zachte Dravik bestaat ook een plant die Dravik genoemd wordt. De naam zachte Dravik is ontstaan uit de zachte beharing van een delen van de plant. Bij aanraking van deze delen van de plant voelt dat zacht aan. Een van de opmerkelijkste verschijning van zachte Dravik is de variabelle hoogte die de plant kan bereiken. Dit valt te verklaren uit de voedingsrijkdom van de bodem waar de plant groeit. Op een voedingsrijke grond kan de plant wel één meter hoog worden, voedingsarme grond is de plant maar vijf centimeter hoog. Deze miniplant heeft vaak ook maar één aartje. De bloeiwijze is uniek. De pluim waarin de aartjes zitten is trosvormig. De tros is dicht samengepakt, later in de bloeitijd wort deze losser. Deze grassoort is ook belangrijk voor bepaalde insectensoorten. Een bepaalde vliegsoort, halmvlieg, verblijft graag in dit gras. Ze overwintert er zelfs in. De larven van deze vlieg voeden zich met zachte dravik. Er leven meerdere soorten insecten, Cicade, in Zachte dravik. De insecten leven van het sap van de plant. De insecten zijn weer een belangrijke voedingsbron voor bepaalde vogels, zeker in de broedtijd. Zachte dravik is een plant die erg snel verwelkt. Hierdoor verliest ze snel haar aantrekkelijkheid voor de vogels. Het is dan ook raadzaam deze plant alleen te verstrekken als het net fris geplukt is.

Helaas heb ik geen werkzame stoffen van deze plant kunnen vinden. Als iemand deze wel heeft, hoor ik dat graag.