Jubileum 15 jaar WAS.

Op 6 april 2017 is het vijftien jaar geleden dat o.a. Jan Wolvekamp een oproep in “Onze Vogel” plaatste om mensen die Amerikaanse sijzen hielden bij elkaar te laten komen, met de vraag of het zinvol was om een club op te richten voor deze mensen. En dat is gelukt, mag je wel zeggen na vijftien jaar. De Werkgroep bloeit. En dat kun je zien aan een aantal aspecten die ik hier graag op een rij zet.

De oudste activiteit van de werkgroep is natuurlijk de ledenbijeenkomsten. Van oudsher de eerste activiteit. Hiermee is alles begonnen. De opkomst van de leden bij de tweejaarlijkse bijeenkomsten in Soest, is altijd wel redelijk geweest. De laatste jaren kun je zeggen dat het een goed resultaat is geweest, gemiddeld rond de vijftig leden zijn er aanwezig. Menige club zouden er voor tekenen.

Het ledenaantal van de werkgroep heeft de laatste tien jaar een gemiddelde gekend van z’n 180 leden. Een mooi gemiddelde. Jaarlijks zeggen ongeveer 10 a 12 leden op. In de loop van het jaar er na komen ook weer ongeveer 10 a 12 leden bij. Zo houden we al jaren het gemiddelde van 180 in stand.

Een andere activiteit, het clubblad ‘Sijzenbulletin”, was vijftien jaar geleden een van de eerste praktische stappen die we gezet hebben, heeft zich zeer goed ontwikkeld, zowel ten aan zien van de kwaliteit, uiterlijk en innerlijk. Dit krijgen we regelmatig te horen van de leden. In de loop van de jaren is de inhoud met z’n vier tot zes pagina’s uitgebreid. Dat zegt zeker ook wel iets.

De laatste jaren hebben we negen WAS uitgaven gemaakt, naast het Sijzenbulletin vier maal per jaar, om leden te de nodige informatie te kunnen verstreken met betrekking tot de sijzensoorten en alle andere aspecten voor onze hobby. Deze uitgaven worden goed afgenomen. Hier kun je weer aan zien dat de werkgroep een belangrijke functie vervuld.

Door omstandigheden hebben we het laatste jaar met een andere beheerder een nieuwe website moeten maken. En een groot succes. Leden en niet leden maken er gebruik van. Er wordt redelijk met sijzen geadverteerd. Via de site weten we nu ook welke soorten wat het individueel lid kweekt. Voorheen was dat moeilijk om op papier te krijgen. Bij de site hebben we nu ook de beschikking over een webshop. Via deze webshop worden heel wat WAS uitgaven verkocht. De gretige afname geeft weer aan dat de werkgroep op een goede manier aan de weg timmert.

Weer een ander aspect van het goed functioneren van de werkgroep is, dat er weer een voltallig bestuur is. Wat het goed functioneren alleen maar bevordert.

Een jaarlijks terugkerend evenement is de Bondsshow van de N.B.v.V. Hier staat de werkgroep ieder jaar met een informatiestand, waarmee we aandacht trekken van de bezoekers. Een goede promotieactiviteit.

Een mooi succesverhaal is het geworden. Zonder de vele vrijwillige leden zou dat niet mogelijk zijn geweest. Wat zeker ook weer aangeeft hoe goed de werkgroep functioneert.

Op naar het volgende jubileum.

A. Lemmens