Herkennen van schimmel / intensief

A. Lemmens

Regelmatig krijg ik de vraag “hoe kan ik een schimmel- en een intensievevogel onderscheidden”. Daarom heb ik het op papier gezet. Waarom is het belangrijk om schimmel en intensieve vogels te kunnen herkennen. Bij het koppelen van onze kweekvogel speelt dit een belangrijke rol. Om de bevederingkwaliteit bij de vogel te behouden is het beste om een schimmelvogel te koppelen aan een intensievevogel. Koppelen we twee schimmelvogels aan elkaar dan is de kans heel groot dat de veren te lang worden en te zwak worden om nog door de huid heen te kunnen komen bij de rui. Het gevolg is, dat de veren onder de huid doorgroeien. Er ontstaat een knobbel onder de huid, dit noemt men lumps. Twee intensieve vogels, aan elkaar gekoppeld, geeft een bevedering die kort en dun van structuur worden. De veren sluiten niet goed meer op elkaar aan. De bevedering is geen geheel meer.

herkennen schimmels intensief

Zowel schimmel als intensief kennen we in verschillende gradaties. Een vogel kan zwaar schimmel/intensief zijn, maar ook licht schimmel/intensief en alles wat daar tussen ligt. De beste samenstelling van een kweekkoppel is afhankelijk van wat je wilt kweken en waarvoor. Wil je mooi helder gekleurde, strak afgetekende mannen kweken, dan kun je het beste een goed intensieve ( voor meer dan 60% intensief) man koppelen aan een licht schimmel pop. Wil je goed lichamelijk gevulde poppen kweken, dan koppel je een half intensieve man aan een pop die voor meer dan 70% schimmel is. Wat je ook wilt, het blijft een kwestie van selecteren tot dat je de goede jongen kweekt. En wat je goed vindt bepaal je zelf aan de hand van de soortomschrijving van de soort.

Hoe kun je zien wat een schimmel vogel of een intensieve vogels is:
Een schimmel vogel heeft altijd een grijze waas over zijn bevedering. De kleuren zijn doffer. De donsveren zijn langer bij een schimmel. De buitenste rand van een donsveer, bijvoorbeeld een borstveer, heeft een licht grijs/witte rand, zie afbeelding. Hoe breder deze rand is, des te meer schimmel is de vogel. Deze grijs/witte rand veroorzaakt de waas op de bevedering. De donsveren zijn gerangschikt net als dakpannen, gedeeltelijk over elkaar. Hier ontstaat de grijze waas. De grondkleuren van de bevedering worden hierdoor vager. Schimmel vogels hebben meestal, ligt er aan hoe sterk schimmel hij/zij is, de flank donsveren over de rand van de vleugels heen liggen. De vleugel drukt zich eigenlijk in de flank donsveren. Een intensieve vogel is diep helder van kleur. Heeft een scherpe kleur aftekening en zit strak in de veren. Waar zich twee kleuren van de bevedering raken, bijvoorbeeld geel en zwart, is de kleurovergang strak. Dus niet in elkaar overvloeiend. De grijs/witte rand aan de donsveer is niet of nauwelijks aanwezig. De donsveren zijn korter dan bij de schimmel. De grondkleur van de veren lopen tot aan het eind van de donsveren. Dus geen waas.