Gerard Tol.

Kweekverslag Kapoetsensijs.

2018.

Inleiding:
Van oudsher ben ik bekend met het houden van vogels. Mijn vader heeft altijd vogels gehouden. Toen mijn vader plotseling overleed ben ik verder gegaan met het verzorgen van de vogels, ik was toen 17 jaar. Het was toen een gezelsschapsvolière. 6 jaar later in 1979 zijn mijn vrouw en ik op ons eigen gaan wonen. Het eerste wat ik deed bij ons nieuwe huis is het bouwen van een volière. In de plaatselijke dierenwinkel zag ik voor het eerst enkele stellen Kapoetsensijzen. Die zagen er niet al te best uit. Een van de stellen zagen er redelijk uit en ik kocht ze voor een redelijke prijs. Ik hield het stel in leven. Het voorjaar er na kreeg ik mijn eerste jonge Kapoetsensijzen. Kapoetsensijzen heb ik nog steeds. Ik ben in aanraking gekomen met de Werkgroep Amerikaanse Sijzen door de oproep van Jan Wolvekamp in 2002 om als kwekers van Amerikaanse sijzen bij elkaar te komen.

Voorbereiding op het broedseizoen:
Beginnende vanuit de rustperiode wil ik de kweek met de Kapoetsensijs beschrijven. In de rustperiode wordt de grondbasis gelegd voor een succesvolle kweek. Het aantal lichturen is zowel in de rustperiode als in de broedperiode 12 uur. In de vrije natuur, in Venezuela waar de Kapoetsensijzen van oorsprong vandaan komen, is het ook 12 uren licht en 12 uren donker. Het bevalt mij goed het licht en donker op 12 uren te houden. In de periode van rust zitten mijn poppen bij elkaar in een vlucht net als de mannen. De voeding in deze tijd bestaat uit Kapoetsen rood eivoer van Witte molen, Gold paté van Versele laga, geweekte Perl Morbide (vervanger van kiemzaden) en dit geheel aangelengd met honing. Hier naast krijgen ze regelmatig vogelmuur, varkensgras, herderstasje, rauwe spinazie, rauwe boerenkool en twee pinky’s per vogel. Het basis voer is een zadenmengeling voor Kapoetsensijzen. De voedingssupplementen bestaan uit Avimite in het drinkwater. Avimite is een biologisch drinkwatertoevoeging afkomstig uit de kippenindustrie, het voorkomt bloedluis bij alle vogels, zowel bij nestjongen als bij volwassene vogels. Vitaminen krijgen ze via het drinkwater. Maagkiezel en grit van de firma Thijssen hebben de vogels altijd ter beschikking. Baadwater krijgen de vogels 7 dagen in de week. Voordat ik de poppen opkooi krijgen ze meer Pinky’s, 5 a 6 per vogel. Na vier dagen krijgen de mannen ook meer Pinky’s. Ik doe dat om de broeddrift te verhogen.

Het broedseizoen:
Zoals al eerder is aangegeven blijven de lichturen bij mijn vogels het hele jaar door gelijk, 12 uren licht en 12 uren donker. Mijn ervaring is dat de poppen het liefst vooraan in de broedkooi nestelen. Ze hebben dan goed overzicht wat er in de broedruimte gebeurd. Ze broeden in nestkommetjes die hangen aan het voorfront van de broedkooien. Rond de kerstdagen hok ik mijn vogels op. Eerst gaan de poppen in de broedkooien en na één week plaats ik de mannen er bij. Ik vind dat op deze wijze de acceptatie van man en pop beter gaat. De voeding en de voedingssupplementen blijven in de broedtijd gelijk aan die in de rust periode met uitzondering van meer Perle Morbide en Chiazaad, dat krijgen ze er nu bij. In de broedtijd krijgen de vogels één maal per week baadwater. Als de mannen bij de poppen geplaatst zijn duurt het ongeveer 10 a 14 dagen voor het nest
gebouwd wordt. De zes stellen waar ik mee kweek hebben alle zes 4 eieren gelegd. Als de pop de eieren heeft gelegd krijgt ze één maal per week twee uurtjes baadwater. De eieren raap ik en leg ze terug als de pop het 4de ei heeft gelegd. De eieren worden bewaard in een doosje met vette watten. De poppen broeden over het algemeen 12 dagen. Tijdens het broeden van de pop blijft de man in de broedkooi bij de pop. Als er jongen zijn krijgen de vogels geen Pinky’s en groenvoer meer. Verder is de voeding gelijk met anders. Ze krijgen nu wel Chiazaad. Chiazaad voeren de ouder vogels graag aan de jongen. Perle Morbide krijgen ze zoveel als nodig is om de jongen te voeren. Na een dag of vier schouw ik de eieren om te zien of ze bevrucht zijn. Meestal zijn van de vier eieren die gelegd zijn er vier bevrucht, een enkele keer zijn er drie bevrucht. Volgens mijn registratie via Zoo easy komen 75% van de gelegde eieren uit. Ook de eerste dagen als er jongen zijn verander ik niets aan de voeding. Het is aan de ouders wat en wanneer de ze aan de jongen voeren. Deze aanpak bevalt mij, dus verander ik dit ook niet. De jonge vogels worden goed gevoerd door beide ouders. De eerste dagen van de jongen geeft de man het voer aan de pop die het dan aan de jongen geeft. Na een dag of 4 a 5 voert de man de jongen rechtstreeks. De eerste paar dagen worden de jongen gevoerd met veel Chiazaad en een beetje Perle Morbide. Na een dag of 14 worden de jongen hoofdzakelijk gevoerd met Perle Morbide en een beetje zaad van de Kapoetsen mengeling. Op de 5de dag ring ik de vogels met ringmaat 2,5 mm. Ik camoufleer de ringen niet met ventielslang of anderzijds. Tot op heden is het camoufleren van de ringen niet nodig geweest. Groen voer geef ik niet als de jongen nog in het nest zijn. Als de jongen op het punt staan om uit te vliegen verstrek ik weer groenvoer. Als de jongen 10 dagen oud zijn krijgen ze weer Pinky’s ter beschikking. Baadwater krijgen ze één per week tot de jongen in de veren zitten dan krijgen ze weer dagelijks baadwater. Tot 3 a 4 weken blijven de jongen bij de ouders, dan zet ik ze apart. Het komt een enkele keer voor dat de man agressief is naar de jongen als ze zo’n 2 weken oud zijn. Ik kan de broedkooi in tweeën delen om de man te kunnen afscheiden van de jongen. De man voert de eerste dagen de pop dan door het gaas en later voert hij ook de jongen door het gaas. Meestal laat ik de vogels twee ronden broeden. Alle jongen die zelfstandig worden komen allemaal door de jeugdrui heen. Gelukkig heb ik van uitval in de jeugdrui nog nooit geen last gehad

Resumé over de kweek met de Kapoetsensijs:
De verhouding van de gekweekte mannen en poppen is dit jaar, 2017, en het vorige jaar om het even. Dus net zoveel mannen als poppen. Met de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van de voortgebrachte jonge vogels mag ik tevreden zijn. Dit meet ik af aan het aantal behaalde punten op onze onderlinge tentoonstelling. De behaalde punten waren 91 en 92 punten. De selectie van de oudere vogels voor de kweek was dus goed te noemen. Vogels die ik over heb probeer ik te verkopen via het Vogelmarkt net.