Boekbesprekingen

Vogels en hun veren.

Ondertitel: Verenkleed en rui.

Schrijvers: Marc Duquet en Sébastien Reeber.

Uitgever: KNNV.

ISBN Nummer: 978 90 5011 767 8.

Prijs: 32,95 Euro.

Het boek beschrijft de verschillende type veren, hun vorming, hun rol en de manier waarop ze zijn gerangschikt in het verenkleed, met vermelding van de specifieke naamgeving. Waar dient de rui voor, Hoe is het verloop van de rui.

Meer dan 260 foto’s en illustraties.


De genialiteit van vogels.

Mocht je nog niet weten dat vogels geniale wezens zijn, dan geeft dit boek je voorbeelden uit de hele wereld waar dit uit blijkt. Aan de hand van onderzoeken en waarnemingen wordt deze genialiteit aangegeven. Voor liefhebbers van vogels een boek dat meer dan de moeite waard is om te lezen.

Aswin Lemmens.

De genialiteit van vogels.
Oorspronkelijke titel: The genius of birds.
Jennifer Ackerman
Vertaald door: Hanneke Bos
ISBN 978 90 446 3255 2
383 bladzijden
Prijs € 24,99


boekaloisvanmingeroett

Sijzen van de Wereld | Alois van Mingeroet
Het boek behandelt alle 19 echte soorten sijzen en hun ondersoorten. Voor de ondersoorten heeft de auteur een balgenstudie gedaan in het History Museum te Tring in Engeland om ze goed te kunnen beschrijven. Ook hebben een aantal kwekers meegewerkt aan deze uitgave. Zij geven hun ervaringen met de kweek van diverse soorten. Per soort komen de verzorging, voeding, kweek en ziektes ter sprake. Er is de nodige aandacht voor mutaties van de soorten. De 290 pagina’s zijn geïllustreerd met ruim 400 foto’s, waarvan er een aantal uniek zijn omdat het foto’s zijn in de Amerikaanse natuur.

Het boek is uitgegeven door Vogelboekhandel J & J
Prijs is € 37,50 – Voor leden van de WAS € 32,50
Voor WAS leden te bestellen bij H. van ´t Erve tel. 0578570197 E-mail hfvanterve@gmail.com


Iboek rob verhulst

kweek met Amerikaanse zangvogels | Rob van der Hulst | ISBN nummer 90-9017907-0
320 pagina’s kweekadvies, voeding en verzorgin en meer dan 250 kleurenfoto’s
Inhoud:
-Amerikaanse zangvogels
-Huisvesting
-Kweken
-Voeding
-Kardinalen
-Kernbijters
-Bisschoppen
-Passerina’s of kleurvinken
-Amerikaanse Sijzen


magellaansijsenzijnondersoortenfotoboek

Magellaansijs en zijn ondersoorten | Martin Hageman | Duitstalig boek
Duitse titel: Der Magellanzeisig und seine Unterarten.
De auteur beschrijft in zijn boek de Magellaansijs en zijn ondersoorten.De kennis van de Magellaansijs en zijn ondersoorten die hij heeft opgedaan in meer dan 45 jaar kweken en houden van deze nieuw wereld sijzen.
In zijn jeugd woonde Hageman in Brazilië, waar hij de Magellaansijs heeft gehouden en kweekte.Hieral legde hij de basis van zijn kennis en ervaring van de Magellaansijs en zijn ondersoorten. Men kan zeggen dat Hageman een van de weinige fokkers is die de ondersoorten kan onderscheiden.Het boek houdt zich tot de essentie, het verschil van de ondersoorten. Het boek kan alleen worden verkregen van de auteur.Belangstellenden kunnen direct contact opnemen met Martin Hageman, Tel: 00497351 23346


boek

Amerikaanse Sijzen | A. Lemmens
Dit boek gaat over alle achttien soorten en hun ondersoorten van de Amerikaanse sijzen, over hun leefgebied, hun voeding in de natuur, hoe ze zich verplaatsen op het Amerikaanse continent, wat hun uiterlijke verschillen zijn, bij alle soorten en ondersoorten, hoe hun zang is enzovoort.
Maar waar het boek de meeste aandacht aan besteedt is, hoe de Amerikaanse Sijzen in een beschermd milieu op een goede wijze gehouden kunnen worden. Het houden van de Amerikaanse Sijzen, moet men in de ruimste zin des woord zien. Het verzorgen in de broedtijd en daarnaast, de voeding waar ruim aandacht voor is en die, waar mogelijk, uitgaat van natuurproducten. Hoe verzorgen we deze vogels tijdens de rui, de verschillende broedmethodes worden besproken, er wordt ingegaan op ziektebestrijding zowel preventief als ingrijpen bij crisis situaties. Het kweken van hybriden wordt aan de orde gesteld, de wetenschappelijke benamingen worden nader uitgelegd, zodat we in zowel Japan als Mexico het over de zelfde vogel kunnen hebben enzovoort. Welke voedingsstoffen bepalen of de voeding goed is en waarom. Nieuwe soorten zaden worden besproken. Heel veel illustraties natuurlijk over de soorten en ondersoorten, maar ook veel foto’s van de zaden die we gebruiken. Waar het noodzakelijk is wordt de tekst verduidelijkt met tabellen grafieken. Een boek dat berust op ervaringen en het toomloos blijven zoeken naar betere voedingsmiddelen voor onze vogels van de schrijver. Dit boek is helaas uitverkocht.


De zintuigen van vogels.
Oorspronkelijke titel (Engels) Bird Sense.
Van Tim Birkheas
Vertaling in het Nederlands: Pon RuiterHet vogelei.

Ondertitel: Wonder van volmaaktheid.
Schrijver: Tim Birkhead.
Vertaler: Roland Schrijber.
Uitgever: De bezige bij Amsterdam | Antwerpen.
ISBN Nummer: 978 90 234 99244.

Waarom hebben eieren de vorm die ze hebben? Waarom zitten in sommige eieren twee dooiers? Hoe worden de kleuren en patronen van een eierschaal gevormd? En welke kant van een ei komt als eerste naar buiten: de platte kant of het puntige gedeelte?

In Het vogelei staat de reis vanaf de vorming en de bevruchting tot het uiteindelijke uitkomen van het ei centraal. Veelgeprezen ornitholoog Tim Birkhead begint bij de prachtige eieren van de zeekoet, die elk volkomen van elkaar verschillen in patroon en kleur, waarna hij zich buigt over de eieren van kippen, koekoeken en vele andere vogels. Hij onthult intrigerende feiten over deze wonderen van de natuur en legt een verband met het ontstaan van de mens en het geboorteproces. Daartussen weeft hij verhalen over mensen die, als sinds het oude Egypte, geobsedeerd zijn door de studie naar en het verzamelen van eieren, maar niet altijd met het oog op het behoud ervan.

Tim Birkhead is hoogleraar diergedrag en wetenschapsgeschiedenis aan de universiteit van Sheffield. Hij publiceerde gezaghebbende werken als Promiscuity, de Cambridge Encyclopedia of Ornithology en The red Canary.
Bij De Bezige Bij verschenen van hem De wijsheid van vogels (2008) en De zintuigen van vogels (2013).


Atlas of Wintering North American Birds | Terry Root

Check-list of North American Birds The Species of Birds of North America from the Arctic through Panama, Including the West Indies and Hawaiian
American Ornithologists’ Union

Handbook of North American Birds. Volume 4. Diurnal Raptors (part 1) | Ralph S. Palmer

Handbook of North American Birds. Volume 5. Diurnal Raptors (part 2) | Ralph S. Palmer

Identification Guide to North American Birds. Part 1. Columbidae to Ploceidae | Pyle, Peter | Howell, Steve N.G.

List of North American Birds, showing the states, provinces & territories in which each species has been found | 1990 Edition | White, Anthony W.

Lives of North American Birds | Kaufman, Kenn

National Audubon Society Field Guide to North American Birds, Eastern Region | Bull, John – Farrand Jr., John

National Audubon Society Field Guide to North American Birds. Western Region | Udvardy, Miklos D.F. | Farrand Jr., John

National Audubon Society Interactive CD-ROM Guide to North American Birds | Anoniem

The Audubon Society Encyclopedia of North American Birds | Terres, John K.

The Birder’s Handbook. A Field Guide to the Natural History of North American Birds | Ehrlich, Paul R. | Dobkin, David S. | Wheye, Darryl

The Summer Atlas of North American Birds | Price, Jeff & Amy | Droege, Sam

The Wind Masters: Lives of North American Birds of Prey | Dunne, Pete | Sibley, David A.

Wild Birds of Canada/American Birds | Fitzharris, Tim