Ziektes, Ziektebeeld en behandelingen

Door P.G. van der Ploeg

Zieke vogels is nooit leuk. Vooral bij kleinere soorten vallen er al snel dode exemplaren te betreuren. De informatie hieronder is bedoeld om wat meer inzicht te geven in het herkennen en bestrijden van veel voorkomende ziektes en aandoeningen. Lees de informatie als een soort naslagwerk – informatie welke je kunt gebruiken tijdens het observeren van je vogels. Vooral het herkennen en beschrijven van een ziektebeeld is erg waardevol wanneer je dit aan een dierenarts voorlegt.

Een paar belangrijke aandachtspunten bij het vermoeden van ziekte :

 • Observeer alle vogels goed en probeer gedetailleerd de symptomen te verzamelen
 • Isoleer verdachte vogels – zet ze apart in een kooi.
 • Verzamel verse mest bij verdachte vogels – Dit kan eenvoudig door over de volledige bodem van de kooi met ‘verdachte’ vogels aluminiumfolie te leggen. Zorg er wel voor dat de verzamelde mest zo vers mogelijk is !! Veel ziekteverwekkers zijn het best te identificeren middels verse mest. Gedroogde en/of oudere mest levert minder accurate informatie op. Laat vervolgens een deskundige dierenarts een mestonderzoek doen op de verzamelde verse mest en deel hem in je bevindingen & observaties.
BenamingZiektebeeldBehandeling
Campylobacter
(Bacterie)

Campylobacter is een bacterie welke bij veel verschillende vogelsoorten voorkomt. Zebravinken zijn er erg gevoelig voor. Campylobacter heeft meer kans op het veroorzaken van ziekte als er al een andere bestaande infectie is ( bijvoorbeeld flagelaten).

Vogels besmetten zich door het opnemen van de bacterie met de bek. De bacterie veroorzaakt leverontsteking. Hierdoor worden de vogels sloom, ze stoppen met eten. Ook raken de darmen en alvleesklier ontstoken, hierdoor kunnen de vogels een deel van het voer niet meer goed verteren. Er ontstaat hierdoor geel gekleurde of lichte diarree. De vogels worden vaak snel mager. Vooral Zebravinken, en dan in het bijzonder de jongen, kunnen in grote getale sterven.

De behandeling is met antibiotica. Vogels kunnen zich gemakkelijk herbesmetten via de omgeving, Vaak komt bacterie, en dus de ziekte, terug zodra de antibioticakuur is beëindigd. Het is dus erg belangrijk om de vogelverblijven tijdens de kuur zo schoon mogelijk te maken en vervolgens ook schoon houden!

Bij alle infecties met bacteriën helpt het om er voor te zorgen dat de darmflora in topconditie is. Dit kan bevorderd worden via een probioticum door het voer of drinkwater. Hierdoor zal een besmetting met een ziekteverwekkende bacterie minder snel aanslaan. Vogels met een goed werkend afweerapparaat kunnen de bacterie ook zelf overwinnen.

Baytril 10%
Dosering: 1 ml per 1 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen.
Werkzame stof: Enrofloxacine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Enrofloxoral Drops 30ML
Dosering: 1ml op 1dl drinkwater
Behandelduur: 10 dagen.
Werkzame stof : 20 mg Enrofloxacine per ml
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Erythrocine-ES
Dosering: 10 gram per 5 liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen.
Werkzame stof: Erytromycine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Clostridium
(Bacterie)

Plotse sterfte met vaak bloederige mest. De symptomen variëren afhankelijk van het type van de clostridium infectie. Ziekte is meestal veroorzaakt door het type C-stammen van C. perfringens produceert toxine in de dunne darm van vogels, wat resulteert in gewichtsverlies, minder alert, lusteloos gedrag, verminderde eetlust, en met bloed bevlekte of onverteerd voedsel.

De toxine, en de gevolgen ervan blijven vaak voor langere periode in het bestand - zelfs nadat de oorspronkelijke bacteriële infectie is behandeld.

Amoxicilline
Dosering: vragen aan dierenarts
Behandelduur: vragen aan dierenarts
Werkzame stof: Bètalactam
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Tylocine
Dosering: vragen aan dierenarts
Behandelduur: vragen aan dierenarts
Werkzame stof: Tylosin, Tylosin Tartrate
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
E-Coli
(Bacterie)

Een van de bekendste ziekte die E.Coli veroorzaakt is zweetziekte. De E.Coli-bacterie veroorzaakt ziekte door het produceren van gifstoffen. In de darm zorgen deze ervoor dat de darmcellen veel vocht gaan afgeven, hierdoor wordt de darminhoud vloeibaar en krijgen de vogels waterdunne, slijmerige diarree. Dit zorgt ervoor dat ze in een hoog tempo uitdrogen en veel voedingsstoffen verliezen, ze kunnen in grote getale sterven. De nesten en jongen worden erg nat (vandaar de naam zweetziekte) omdat de ouders de dunne mest niet meer kunnen weghalen. De jongen zijn zwak, sperren minder goed, groeien traag en kunnen sterven vanaf de vierde dag.


Baytril 10%
Dosering: 1 ml per 1 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen.
Werkzame stof: Enrofloxacine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Enrofloxoral Drops 30ML
Dosering: 1ml op 1dl drinkwater
Behandelduur: 10 dagen.
Werkzame stof : 20 mg Enrofloxacine per ml
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Erythrocine-ES
Dosering: 10 gram per 5 liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen.
Werkzame stof: Erytromycine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Mycoplasma
(Bacterie)

Natte neuzen, ontstoken luchtwegen en soms zelfs gewrichten

Baytril 10%
Dosering: 1 ml per 1 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen.
Werkzame stof: Enrofloxacine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Enrofloxoral Drops 30ML
Dosering: 1ml op 1dl drinkwater
Behandelduur: 10 dagen.
Werkzame stof : 20 mg Enrofloxacine per ml
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Erythrocine-ES
Dosering: 10 gram per 5 liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen.
Werkzame stof: Erytromycine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Salmonella
(Bacterie)

Dit is een bacterie die bij veel dieren voorkomt. Vogels raken vaak besmet door het opnemen van de bacteriën via voedsel en drinkwater. Salmonella zorgt vooral voor ziekte wanneer de vogel verzwakt e/o niet in conditie is. Bijvoorbeeld tijdens stress of rui. De ziekteverschijnselen zijn niet altijd specifiek. Acute sterfte treedt op. Ernstige diarree kan voorkomen met een opvallend witte kleur die lijkt op een plasje gemorste melk. Zwarte darmlussen of zwarte gezwollen buik en een min of meer zichtbare leverplek. De vogels laten afwijkende, soms klikkende ademhalingsgeluiden horen.

Kuikens kunnen in het ei al besmet zijn en zullen ze in de meeste gevallen al in de dop afsterven. Vogels kunnen ook drager zijn. De Salmonella leeft in de darmen en ze kunnen via de mest andere vogels besmetten. Zelf zijn ze vaak niet ziek. Het is wel zo dat de Salmonella in perioden van verminderde weerstand de overhand kan krijgen, dan zullen ze wel ziekteverschijnselen laten zien. Een vogel welke niet sterft aan een besmetting kan een meer chronische ziekte ontwikkelen. Hierbij kunnen verschillende verschijnselen optreden zoals zenuwverschijnselen, gewrichtsontstekingen, benauwdheid en oogontsteking.

Baytril 10%
Dosering: 1 ml per 1 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen.
Werkzame stof: Enrofloxacine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Enrofloxoral Drops 30ML
Dosering: 1ml op 1dl drinkwater
Behandelduur: 10 dagen.
Werkzame stof : 20 mg Enrofloxacine per ml
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Erythrocine-ES
Dosering: 10 gram per 5 liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen.
Werkzame stof: Erytromycine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Staphylococcen
(Bacterie)

In- en uitwendige ontstekingen zoals opgezette poten en ogen.

Baytril 10%
Dosering: 1 ml per 1 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen.
Werkzame stof: Enrofloxacine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Enrofloxoral Drops 30ML
Dosering: 1ml op 1dl drinkwater
Behandelduur: 10 dagen.
Werkzame stof : 20 mg Enrofloxacine per ml
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Erythrocine-ES
Dosering: 10 gram per 5 liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen.
Werkzame stof: Erytromycine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Oogzalf met antibioticum
Bijvoorbeeld Aureomycin oogzalf of MyColog zalf
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Streptokokken
(Bacterie)

Specifieke kenmerken van deze besmetting zijn er niet.

Baytril 10%
Dosering: 1 ml per 1 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen.
Werkzame stof: Enrofloxacine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Enrofloxoral Drops 30ML
Dosering: 1ml op 1dl drinkwater
Behandelduur: 10 dagen.
Werkzame stof : 20 mg Enrofloxacine per ml
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Erythrocine-ES
Dosering: 10 gram per 5 liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen.
Werkzame stof: Erytromycine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Pseudotuberculose
(Bacterie)

Ziekteverschijnselen zijn niet specifiek voor deze besmetting. Bij sectie op dode vogels vindt men witte speldvormige puntjes in de lever (die overigens vergroot is), de milt en de longen.

Chloortetracycline
Dosering: onbekend - zie bijsluiter medicijn.
Behandelduur: 10 dagen
Werkzame stof: Chloortetracycline HCl 50g kg
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Aspergillose
(Schimmel)

Deze schimmel voelt zich thuis in een vochtige omgeving bv een plantenkas. De mens is ook vatbaar voor deze schimmel die benauwdheid kan veroorzaken. Zwaar ademen van de vogel, gapen en klikkende geluiden voorbrengen. Genezen is moeilijk, vermijdt echter een hoge luchtvochtigheid (hoger dan 70%). Dit is heel moeilijk te genezen.

Fungizone
Dosering: 2,5 ml suspensie per 1 liter drinkwater
( bij zware besmettingen 5 ml ).
Behandelduur:: 21 dagen
Werkzame stof: Amphotericin B
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
Opmerking: Gebruik lauw water. Het medicijn lost dan beter op. Steeds goed schudden voor gebruik aangezien het medicijn na verloop van tijd naar de bodem zakt. Geef om diezelfde reden niet teveel water in een keer maar doceer het per dag(deel)
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie


Nystatine-labaz
Dosering: 1 ml op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 10 dagen
Werkzame stof: Nystatine
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Candida
(Schimmel)

Deze ziekteverschijnselen treden op bij droog verstrekken van het eivoer of te regelmatig kuren met medicijnen (komt vaak voor als men hele jaar doorkuurt met antibiotica of met bv ESB3) De oorzaak is dan dat de normale bacterien ook worden geremd. vogel met ernstige diarree waardoor een stinkende ontlasting ontstaat. Vaak komt het voor dat jonge vogels luchtbellen in de krop krijgen waardoor in sommige gevallen het hele lichaam opzwelt de jongen gaan in dit geval dood met een volle krop.

Fungizone
Dosering: 2,5 ml suspensie per 1 liter drinkwater
( bij zware besmettingen 5 ml ).
Behandelduur:: 21 dagen
Werkzame stof: Amphotericin B
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
Opmerking: Gebruik lauw water. Het medicijn lost dan beter op. Steeds goed schudden voor gebruik aangezien het medicijn na verloop van tijd naar de bodem zakt. Geef om diezelfde reden niet teveel water in een keer maar doceer het per dag(deel)
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie


Nystatine-labaz
Dosering: 1 ml op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 10 dagen
Werkzame stof: Nystatine
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Megabacterie
(Schimmel)

De bacterie (welke eigenlijk een schimmel is) is ongeveer 10x langer dan een normale bacterie en daardoor is hij gemakkelijk te ontdekken door een natdekglas-preparaat te maken en te beoordelen onder de microscoop. Kweken van deze bacterie op een voedingsbodem is tot op heden nog niet mogelijk gebleken en daardoor kunnen ook geen gevoeligheidsbepalingen voor het testen van medicijnen worden ingezet. De vogels produceren behoorlijke hoeveelheden donkerbruine ‘kruimelige’ mest welke een zeer penetrante/onaangename weeïge lucht heeft. Vaak worden veel onverteerde zaden in de ontlasting aangetroffen. Slechte kweek resultaten, veel dode jongen. Benauwdheid van de vogel kan optreden. Zwaar besmette vogels zullen grote hoeveelheden eten, veel mest produceren en sterk vermageren met veelal de dood tot gevolg.

Megabacterie is gevoelig voor zuren. Aangezuurd drinkwater heeft daarom een preventieve werking tegen deze schimmel. Het is een misverstand om te stellen dat het aanzuren van drinkwater een genezende werking heeft.

Fungizone
Dosering: 2,5 ml suspensie per 1 liter drinkwater
( bij zware besmettingen 5 ml ).
Behandelduur:: 21 dagen
Werkzame stof: Amphotericin B
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
Opmerking: Gebruik lauw water. Het medicijn lost dan beter op. Steeds goed schudden voor gebruik aangezien het medicijn na verloop van tijd naar de bodem zakt. Geef om diezelfde reden niet teveel water in een keer maar doceer het per dag(deel)
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie


Nystatine-labaz
Dosering: 1 ml op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 10 dagen
Werkzame stof: Nystatine
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Uitwendige schimmels
(Schimmel)

Deze kunnen de veroorzaker zijn van kale koppen. Dit is te behandelen met Daktarin (= middel tegen zwemmerseczeem). Na enkele dagen vallen witte schilfers van de kale plek en na 1-2 weken zullen nieuwe veer stoppels doorkomen.

Daktarin zalf
Dosering: regelmatig insmeren
Behandelduur: tot klachten verdwenen zijn
Werkzame stof: Miconazol
Atoxoplasmose
(Protozoën)

Atoxoplasmose of dikke leverziekte is een hardnekkig probleem dat bij veel verschillende soorten vogels voorkomt. Het is meestal niet mogelijk om een vogel of een bestand vogels helemaal vrij te krijgen van deze ziekte. Wel kan men, door verstandig om te gaan met medicijnen en met een goed begrip van deze ziekte tot een werkbare situatie komen. In dit artikeltje wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetenswaardigheden betreffende deze ziekte.

Dikke leverziekte wordt veroorzaakt door een parasiet genaamd Atoxoplasma. Deze parasiet is verwant aan de parasieten die coccidiose veroorzaken. Atoxoplasma verspreidt zich net als coccidiose, via de ontlasting. Een vogel die atoxoplasmose heeft scheidt om de paar dagen een groot aantal eitjes uit met de ontlasting. Deze eitjes zijn direct weer besmettelijk voor een andere vogel.

Het is niet helemaal duidelijk of atoxoplasma-parasieten besmettelijk zijn voor meerdere vogelsoorten. Op dit moment bestaat het idee dat er verschillende atoxoplasma-parasieten bestaan die ieder slechts besmettelijk zijn voor verwante soorten (dit is vergelijkbaar met coccidiose: ook hier bestaan verschillende stammen die ieder slechts problemen geven bij een beperkt aantal verwante vogelsoorten).

Atoxoplasmata verspreiden zich in het vogellichaam middels lymfocyten (dit zijn bepaalde witte bloedcellen). De Atoxoplasma-parasieten kruipen in het cellichaam van de witte bloedcel en migreren op deze manier het hele vogellichaam door. Na verloop van tijd kunnen zij ook andere cellen (bijvoorbeeld levercellen) gaan besmetten.

Het meest opvallende bij vogels met dikke leverziekte, is dat de dieren een zeer sterk vergrote lever hebben. Dit is bij de kleine vogels (dieren met een lichaamsgewicht minder dan 50 gram) altijd zeer goed waar te nemen. Als de veertjes van de buik opzij worden geblazen, kan men bij deze dieren namelijk door de dunne buikwand de organen direct zien. Bij dieren met dikke leverziekte is een vergrote lever waar te nemen als een halvemaanvormige donkere vlek die rechts onder het borstbeen vandaan komt. Soms is de lever zo sterk gezwollen dat de hele buik gevuld is met een donkerroodbruine massa. De buik is dan ook altijd bol en opgezet.

Een sterk vergrote lever komt bij meerdere ziekten voor. De meest bekende zijn salmonellose, pseudo-tuberculose en psittacose. Het grote verschil tussen deze drie ziekten en atoxoplasmose is dat vogels met salmonellose, pseudo-tuberculose of psittacose verschrikkelijk ernstig en acuut ziek zijn. Vogels met atoxoplasmose vertonen meestal chronische slepende aspecifieke problemen als vermageren, sloom zijn, bol zitten, soms wat diaree etc. Alleen als de ziekte lang blijft slepen, kunnen er wel vogels sterven.

Baycox 2,5%
Dosering: 2 ml op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 2 dagen - gevolgd door 12 weken kuur met Sulfaclozine houdend middel
Werkzame stof: Toltrazuril
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

ESB Plus
Dosering: 1 gram op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 12 weken = ( 5 dagen kuren - 2 dagen vrij - 5 dagen kuren - 2 dagen vrij etc. etc. )
Werkzame stof: Sulfaclozine-Sodium
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

ESB3 30%
Dosering: 2 gram op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 12 weken = ( 5 dagen kuren - 2 dagen vrij - 5 dagen kuren - 2 dagen vrij etc. etc. )
Werkzame stof: Sulfaclozine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Coccodiose
(Protozoën)

Coccidiose wordt veroorzaakt door een protozo, een klein ééncellig wezentje, zó klein dat het alleen onder de microscoop te zien is. Protozoon vermeerderen zich in de darmwandcellen in grote getale en vernielen daarbij de darmcellen. Een deel hiervan komt met de ontlasting mee en wordt oócyste genoemd. Deze oócyste kunnen aangetoond worden in de ontlasting van de vogels. Bij vogelliefhebbers is coccidiose een van de bekendste ziekten die ondanks alle moderne geneesmiddelen nog altijd tot grote problemen kan leiden.

De ernst van de ziekteverschijnselen hangt af van de graad van besmetting. Bij een geringe besmetting zal de vogel weinig of geen last hebben. Bij een iets ernstiger infectie zal de ontlasting minder vast zijn. Bij een ernstige infectie zullen de vogels gaan vermageren en de ontlasting zal water dun zijn, waarbij de vogels veel gaan drinken. De oócyste die zich in de ontlasting bevinden moeten zich eerst ontwikkelen voordat ze voor andere vogels besmettelijk zijn, dit wil zeggen ,dat ´gerijpte oócysten´door vogels opgenomen, de ziekte veroorzaken. Dit ´rijpen´ gaat het snelst in een warme vochtige omgeving.

Om coccidiose te voorkomen dient men te zorgen dat de vogels geen oócysten kunnen opnemen. Er moet dus gezorgd worden dat het voer niet besmeurd is met ontlasting en dat het hok schoon en droog is. Er bestaat geen enting tegen deze ziekte.

Door een drinkwaterkuur met bepaalde geneesmiddelen kunnen de vogels weer vrij van coccidiose worden. Een enkele keer echter blijkt het noodzakelijk de kuur te herhalen wanneer er in de ontlasting nog oócysten gevonden worden. Een onderzoek van de ontlasting(een week na de laatste toediening van de medicijnen) is zeer raadzaam.

Baycox 2,5%
Dosering: 2 ml op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 2 dagen
Werkzame stof: Toltrazuril
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

ESB3 30%
Dosering: 2 gram op 1 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen
Werkzame stof: Sulfaclozine
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Flagellaten of Trichomonas Cochlosomose
(Protozoën)

Deze beruchte ziekte is een van de meest voorkomende ziektes bij zebravinken. Flagellaten behoren tot de groep van eencellige darmparasieten (protozoa). Dit diertje overleeft alleen in een warme en vochtige omgeving. De dierenarts kan het dus alleen in warme verse mest opsporen. Een uur na de ontlasting van de vogels zijn ze al niet meer terug te vinden in de afgekoelde mest.

Aan een enigszins waterachtige ontlasting kun je mogelijkerwijs flagellaten afleiden. Ook komt het voor dat de broedkoppels maar niet in broedconditie raken en veel onbevruchte eitjes leggen. De problemen beginnen meestal pas echt wanneer er jongen geboren worden. Vanaf de geboorte totdat ze gespeend worden zijn ze vatbaar voor de ziekte. Ze groeien vrijwel niet en er zal een sterke doorbloeding in de krop merkbaar zijn. De jongen sterven steeds met volle kroppen, een blauwgroene opgezwollen buik. Dode jongen stinken vrij snel en sterk. In ernstige gevallen vermageren volwassen vogels snel met soms de dood tot gevolg.

Letop bij het inzetten van een middel met Ronidazole!
Kies altijd voor een medicijn waarvan je zeker weet dat het voldoende Ronidazole bevat, Veel middeltjes bevatten doorgaans te weinig Ronidazole om flagelaten effectief te bestrijden. Hierdoor zullen de problemen snel weer terug komen. Een effectief middel bevat 50 mg Ronidazole per gram.

Alazol alleen inzetten bij volgroeide vogels!
Alazol is een zeer krachtig middel welke flagellaten zeer effectief bestrijdt. Toch mag je Alazol nooit aan koppels met jongen geven. Alazol is alleen geschikt voor volgroeide vogels. Nestjongen en hun ouders raken i.v.m. de verhoogde wateropname overgedoseerd met alle nare gevolgen van dien. Interne bloedingen welke dikwijls leiden tot sterfte.
Oropharma Tricho Plus
Dosering: 1 maatschep / zakje per 2 liter drinkwater
Behandelduur: 5 dagen
Werkzame stof: Ronidazole
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
Opmerking: pas op met overdosering. Ronidazole kan bij overdosering onvruchtbaarheid veroorzaken.
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

Alazol
Dosering: 2 ml per liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen
Werkzame stof: Dimetridazole
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
Opmerking: Na behandeling zijn de flagellaten echt 100% weg. Vogelverblijf wel goed reinigen om herbesmetting te voorkomen. Pas op - Beslist NIET aan koppels met jongen / nestjongen geven!
*Alleen verkrijgbaar na dierenartsconsultatie
Ornithose, psittacose of Chlamydia
(Virus)

De bekendste en meest voorkomende vogelziekte is ornithose. Letterlijk betekent dit woord 'vogelziekte'. Reeds lang is deze ziekte bekend. Zoals de naam reeds zegt, komt de ziekte voor bij vele vogelsoorten. De veroorzaker van ornithose is een virus. Tegenwoordig spreekt men van het ornithose-complex omdat gebleken is dat niet alleen dit virus (dat een andere naam gekregen heeft en wel Chlamydia ) maar ook bacteriën en mycoplasmata mede verantwoordelijk zijn voor al die ontstekingen en veranderingen van de slijmvliezen van het oog, neus, keel en darmen. Ornithose is dus een verzamelnaam voor een of meer van de onderstaande aandoeningen :

 • Chlamydia psittaci ( Papegaaienziekte )
 • Mycoplasma spp ( snot / “vuile neus” )
 • Haemophilus spp ( snot / “vuile neus” )
 • E-Coli ( Vuil nest / ouders )
 • Trichomoniasis – flagelaten
Veel vogels zijn drager zonder zelf ziek te worden. De ziektesymptomen bij de vogels die wel ziek worden zijn heel divers en kunnen ook door een onderliggende ziekte worden veroorzaakt. Symptomen bij vogels kunnen zijn:

 • Vermoeidheid
 • Gebrekkige eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Rillen/huiveren
 • Niezen en vloeistof uit de neusgaten
 • Natte veertjes rondom de ogen
 • Licht zwelling rondom de neusgaten
 • Waterige ontlasting
 • Veel onverklaarbare uitval onder de (nest)jongen

De ziekteverwekker gedraagt zich tijdens de ontwikkelingsfase soms als een bacterie en is daardoor ook te behandelen middels Chloortetracycline. Echter het gebruik van doxycycline is aan te bevelen. Sommige gebruiken gemedicineerd voedsel.

Super Ornithosis Mix van AST Farma
Dosering: 3.5 gram per liter drinkwater
Behandelduur: 7 dagen.
Werkzame stoffen per gram::
 • 200 mg Chloortetracycline hydrochloride
 • 70 mg Spiramycine
 • 1 mg Broomhexine hydrochloride
 • 15 mg Ronidazol
Optioneel: druivensuiker toevoegen voor betere acceptatie / opname
Opemerking: Pas op met overdosering. Ronidazole kan bij overdosering onvruchtbaarheid veroorzaken.
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Draaihalsziekte of paramyxovirus
(Virus)

Deze is onder te verdelen in verschillende groepen zoals PMV 1 (vooral oorzaak van besmetting bij duiven en pluimvee) en PMV 3 die in grote getalen voor kan komen bij tropische vogels met name de gouldamadines en bij verschillende soorten parkie¬ten met name de neophema’s. Een van de kenmerken is een aantasting van de alvleesklier wat er mede de oorzaak van is dat de vogel meer gaat eten tevens verandert de kleur en de hoeveelheid van de ontlasting (vaak wit geel van kleur, hard en gelijkend op stopverf).

Behandeling is niet mogelijk. Besmette, zichtbaar zieke vogels uitselecteren en verwijderen uit het bestand.
Luchtpijpmijt
(Parasieten)

Dit komt bij verschillende soorten vogels voor. De verschijnselen zijn zeer specifiek o.a. opbraken van de wormen en deze proberen weg te slingeren door de kop heftig te bewegen tevens kan de vogel lusteloos worden of een krassende ademhaling hebben.

Anti-luchtpijpmijt van Bogena
Dosering: enkele drup in de nek van de vogel
Behandelduur: om de dag gedurende een week
Opmerking: wanneer de klachten na een week nog steeds niet verholpen zijn het raadzaam om een dierenarts te raadplegen
Snavelmijt
(Parasieten)

De eerste veranderingen vinden plaats bij de washuid van de snavel en dit kan vrij snel uitgroeien tot een witte, wratachtig aanslag op de snavel en soms zelfs een aanhangsel bij de snavel. Door microscopisch onderzoek zal men kunnen bevestigen of men inderdaad te maken heeft met de snavelmijt waardoor een gerichte behandeling kan worden ingezet.

Vasaline zalf van Vaseline.
Dosering: snavel ruim insmeren
Behandelduur: totdat de mijt verdwenen is
Opemerking: regelmatig de gehele snavel insmeren en licht inwrijven. Bij ernstige gevallen de Vasaline ruim aanbrengen

Anti-luchtpijpmijt van Bogena.
Dosering: enkele drup op de snavel
Behandelduur: om de dag gedurende een week
Opmerking: Wanneer de klachten na een week nog steeds niet verminderen / verholpen zijn - overschakelen op Vasaline
Bloedluis of Rode bloedmijt
(Parasieten)

Dit is te herkennen door onrustige vogels en indien men de stokken verwijderd ziet men een grijsachtig stof wat na platdrukken met een mes een bloedspoor te zien zal geven. De vogels zitten vaak te pikken tussen de veren. Indien men jonge vogels heeft, kanarie’s staan hier om bekend, kan het voor komen dat onderin het nest een enorme hoeveelheid bloedmijt is aan te tonen.

Er zijn vele commercieel verkrijgbare oplossingen. Informeer er na bij uw dierenspeciaalzaak. Echter - een van de meest opvallende oplossingen wil ik u niet onthouden:

Dutchy's van Refona
Dutchy’s® zijn roofmijten uit de familie Laelapidae en komen in grote delen van Europa vrij in de natuur voor. Ze leven in de grond en jagen daar op allerlei bodemorganismen. Wanneer we deze roofmijten uitzetten in dierenverblijven worden ze felle bestrijders van o.a. bloedmijten. Ze jagen de hele dag achter hen aan en doden ze om ze vervolgens op te eten. Het is een kwestie van tijd; de roofmijten komen vrijwel altijd als winnaar uit de bus

Overvoeding
(Voedingsziekte)

Vogel eet b.v. maar een bepaald soort zaad uit het zaadmengsel en zal dus onvoldoende voedingsstoffen binnen krijgen. Komt hier dan nog bij een té beperkte ruimte voor de vogel, dan zal een té vette vogel. Een ander probleem is dat veel liefhebbers allerlei preparaten aan het commerciële eivoer toevoegen waardoor de vogels TE rijk gevoerd worden wat vaak te zien is aan doorgroeiende snaveltjes. Overvoeding is even schadelijk als ondervoeden !

Denk goed na over hoe en wat je je vogels voert.
Het is lang niet altijd verstandig om allerlei zaken aan het dagelijkse menu toe te voegen.

Ondervoeding
(Voedingsziekte)

Bij ondervoeding zie je vaak verlies van conditie en afnemende weerstand tegen infecties, slechte broedresultaten, vermageren, rui problemen etc. De vogel probeert lichaamstemperatuur te handhaven door bol te gaan zitten. Lichaamseiwitten worden verbruikt, waardoor de vogel sterk vermagert. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • door verkeerd of onjuist samengesteld voedsel voor de specifieke vogelsoort of een voeding niet geschikt voor een bepaalde leeftijd van de vogels
 • door een ontsteking van het spijsverteringskanaal. Hierdoor wordt het voedsel niet verteerd in het lichaam en het zaad verlaat het lichaam bijna onverteerd (b.v. bij cochlosomose en megabacterien)
 • door de pikorde dwz de ene vogel mag van de sterkste vogel pas als laatste bij de voerbak komen. Voer dus nooit in 1 kleine diepe bak maar het liefst op verschillende punten met ondiepe bakken.
 • zuinigheid. Soms laten we ons verleiden door de lage prijs van het voer. Dat is natuurlijk lang niet altijd fout, maar wees je er van bewust dat een lage prijs vaak gelijk staat aan een lage kwaliteit.

Denk goed na over hoe en wat je de vogels voert.
Laat je, bij twijfel, adviseren door een ervaren liefhebber.

Oogontsteking
(Ongemakken)

Natte ogen en bevedering rondom de ogen. Vaak rood rondom ogen en soms lichte korstvorming.

Lauw gekookt water: Oog afspoelen met lauw water. Bij hardnekkige gevallen behandelen met oogzalf

Aureomycine oogzalf van AST Farma
Dosering: Een drup op het oog.
Behandelduur: 3 x Om de dag insmeren. Herhalen wanneer het na een week niet is verbeterd.
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

MyColog zalf
Dosering: Een drup op het oog.
Behandelduur: 3 x Om de dag insmeren. Herhalen wanneer het na een week niet is verbeterd.
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Vetklier- of Stuitklier ontsteking
(Ongemakken)

Net boven de staart / op de onderrug zit een vetklier welke vogels gebruiken om hunverenpakje te verzorgen. Wanneer deze ontstoken is kan deze sterk gezwollen zijn en zitten er vaak korsten op.

Vasaline: Klier afspoelen met lauw water en vervolgens afdrogen en insmeren met Vasaline. Bij ernstige gevallen insmeren met een van de onderstaande zalven.

Aureomycine oogzalf van AST Farma
Dosering: Klier royaal insmeren.
Behandelduur: 3 x Om de dag insmeren. Herhalen wanneer het na een week niet is verbeterd.
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie

MyColog zalf
Dosering: Klier royaal insmeren.
Behandelduur: 3 x Om de dag insmeren. Herhalen wanneer het na een week niet is verbeterd.
*Alleen verkrijgbaar na dierenarts consultatie
Legnood of windei
(Ongemakken)
Pop zit dik / bol en ziet er uitgeput uit. Vaak is de buik opgezwollen en is er duidelijk de vorm van een ei zichtbaar.Apart zetten in een rustige, vooral warme, omgeving. Olie in en rondom de cloaca aanbrengen.
Preventief kan er calcium en vitamine D3 gegeven worden.