Wereldtentoonstelling.

Verslag van de wereldtentoonstelling 2019.
Door: Herman van ’t Erve.

Hallo Allemaal,

Hier weer een overzicht van de werkzaamheden en de indrukken van de wereld tentoonstelling
Mondial 2019 in Zwolle. Zoals de laatste jaren normaal waren wij van de W.A.S. hier ook weer bij aanwezig, al had het dit keer maar een weinig gescheeld of het was niet door gegaan. Het was de vasthoudendheid van Bennie Braakman, wij gaan hier niet eerder weg of wij willen een stand zo als beloofd. Woensdag 9 Januari om 11.00 uur stonden wij paraat; Mark Jan Schaapman Bennie Braakman Herman van ’t erve. Na een verkennende tocht waar onze plaats zou zijn, bleek dat er geen plaats voor de WAS gereserveerd was, gelukkig hadden wij de papieren voor de inschrijving en de bemanning van de stand bij ons, en de vasthoudendheid van Bennie is het allemaal weer goed gekomen. Daarna werd het tijd om de stand in te richten . De volgende morgen donderdag 10 januari om 10 uur aanwezig, wat een drukte maar het lukte om bij de stand te komen, wij hadden dit keer maar twee vrij kaarten voor de stand maar alle dagen was de bezetting 4 personen. Wat wij erg gemist hebben was de wedloop naar de verkoop klasse, om dat die direct naast de ingang en voor de vogel hal was. Ik zal niet iedere dag beschrijven maar meer algemene indrukken weergeven. Bij binnen komst zag je direct het grote aanbod van de handel, vooral veel buitenlandse handel met vogels, doorlopend het restaurant gedeelte, daarna waar het om ging de tentoonstelling van vogels en nog eens vogels bijna 25000. Daar om heen al die stands van speciaal clubs en diverse landen. Alles bij elkaar zeer indrukwekkend. En dat ging zo 4 dagen door, vrijdag en zaterdag was het heel erg druk. Dan de ervaringen van de WAS. Na afloop op zondag 13 januari wij hadden mooi op tijd afgebroken en ingepakt, zaten we met ons vieren nog even na te kaarten. Honderden vragen beantwoord, adviesgegeven, ook leuke herinneringen gedeeld, en veel leden de hand geschud. Erg veel nieuwe kontakten gelegd, wat in 8 nieuwe leden heeft geresulteerd, en voor € 520.00 aan boeken verkocht, 3 pakken senseo koffie geschonken, 5 pakken verschillend koeken, posters en flayers en onderzetters hebben uitgedeeld. Wij waren allemaal erg moe en opgelucht dat het weer afgelopen was. Maar wat overheerste was voldoening dat wij Henk Wegereef, Jacques Slagt , Mark Jan Schaapman, Bennie Braakman en Henk van Marwijk, helaas was Wim Schrijver door ziekte verhinderd, de WAS weer zo duidelijk op de kaart hebben gezet.

Cijfers van de wereldshow 2019.

Nog even wat leuke cijfers met betrekking tot de wereldshow.

Door: A. Lemmens.

Van het totaal aantal vogels op de show, ±24.869, waren er 222 Amerikaanse sijzen. Dat is een leuk aantal. Van deze 222 Amerikaanse sijzen waren er 122 van Nederlandse inzenders. Van deze 122 Amerikaanse sijzen waren er 52 van Werkgroep Amerikaanse Sijzen leden. Het aantal inzendingen van leden van de werkgroep was er 8. Dat viel een klein beetje tegen. We hadden na onze oproep wat meer WAS inzenders verwacht. Het aantal prijzen die behaald zijn door leden van de WAS zijn er 7. 5 maal goud en twee maal brons. Wie de prijzen behaald hebben met hun vogels is te zien in de bijgevoegde tabel. De vogels van de WAS leden hebben gemiddeld 89,7 punten behaald.