Voorwoord 2021.

Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 1

Via de bestuursleden horen we regelmatig dat het in deze coronatijd niet makkelijk is om aan vogels te komen als je die nodig hebt. Gezien de leeftijd van de meeste van ons, is de angst voor corona, waarmee je geconfronteerd wordt bij het naar kwekers toegaan om vogels te kopen, dan ook niet vreemd. De angst kunnen we niet weg nemen, toch geloven wij dat we een manier bedacht hebben om die angst zo klein mogelijk te maken. Zowel voor kwekers die vogels over hebben als kwekers die vogels nodig hebben kunnen die het beste een advertentie plaatsen op onze website. als er mensen zijn die niet overweg kunnen met een computer, die kunnen altijd Aswin Lemmens bellen die de advertentie opneemt en plaatst ze dan op de website. Via de telefoon kunnen de kwekers dan een afspraak maken om de vogels te brengen of te halen. Dan de overdracht van de vogels; duidelijk een tijd afspreken, degene waar de vogels van zijn zorgt dat de vogels in de auto bij huis klaar staan, de nieuwe eigenaar van de vogels kan de vogels dan omzetten in zijn eigen kooien, het afgesproken geld voor de vogels in een envelop achter laten in de auto. Is er toch op afstand contact met elkaar, draag dan een mondkapje. Wij denken dat op deze wijze het veilig kan gebeuren. Vooral roepen we de kwekers op die vogels over hebben om de advertentie te plaatsen op onze website, daar is de meeste behoefte aan. Zo kunnen we elkaar helpen in tijden van crisis.
Vele van ons zullen zich langzaam maar zeker beginnen af te vragen, wanneer kunnen we weer eens bij elkaar komen in Soest om weer eens lekker te kunnen praten met elkaar. Jullie zullen begrijpen dat wij er ook op uitkijken wanneer dat weer eens kan. Op dit moment is daar geen zinnig woord over te zeggen. In het begin van januari dachten wij, misschien kan het weer in oktober van dit jaar. Hopelijk zijn we dan allemaal ingeënt. Als je ziet hoe het inenten nu gaat, bekruipt je de twijfels weer of dat dit jaar nog wel gaat lukken. We zullen moeten volhouden, eens zal het opgelost worden. Je moet maar blijven denken, als het weer door kan gaan is het drievoudig zo leuk en interessant.

Win Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 2

Dit keer wil ik het met jullie hebben over de functie van de veren van vogels. Veren hebben meer functies dan alleen maar kleur geven aan het vogel uiterlijk. Natuurlijk is de kleur van de veren ook belangrijk. Ze vervullen een belangrijke functie bij de voortplanting. Het mannetje verovert een vrouwtje met zijn verenpracht en zijn gezang, zodat ze nakomelingen kunnen voort brengen om hun soort te laten voortbestaan. Vogels die de grootte hebben van onze Amerikaanse sijzen hebben een lichaamstemperatuur van 40 graden Celsius. In de winter, als het koud is, kunnen vogels in een nacht een vijfde van hun lichaamstemperatuur kwijt raken. De veren van een vogels spelen dan een belangrijke rol bij het isoleren van de lichaamstemperatuur. Als een vogel slaapt zet hij zijn veren uit elkaar. Hierdoor komt er lucht tussen de veren waardoor de veren beter isoleren. Zou die isolatie minder zijn dan zouden de vogels een koude nacht niet overleven. Als een vogel slaapt zit hij op een poot, de andere poot trekt hij omhoog tussen zijn veren. Daarnaast zakt hij door zijn poot waarmee hij op de stok of tak zit. Poten zijn niet bevederd, dus blote huid. Deze huiddelen verliezen dus snel temperatuur. Door te zorgen dat deze huid bedekt wordt met veren, de ene poot optrekken tussen de veren en door de andere te zakken, wordt de blote huid goed geïsoleerd. In de zomer maanden als de zon schijnt en het warm is isoleren de veren anders om. Nu zorgen de veren er voor dat de warme van de zon niet direct de huid raakt om de lichaamstemperatuur niet te laten op lopen. Te hoge lichaamstemperatuur is even schadelijk als te lage tempratuur. Om de isolatie optimaal te maken slaapt de vogel met zijn kop onder de vleugels. Natuurlijk hebben veren ook een functie bij het vliegen, een zeer belangrijke functie zelfs. Een onderwerp waar we het later een keer over kunnen hebben. Veren moeten ook onderhouden worden anders verliezen ze hun functie. Een van deze onderhoud beurten is de jaarlijkse rui. Tussen twee rui periodes onderhouden ze hun veren door regelmatig te badderen of een zandbad nemen, met hun snavel de veren glad strijken en ontdoen van parasieten.

Verder hoop ik dat iedereen gezond is en blijft.

Wim Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 3

Vorige voorwoord heb ik aandacht besteed aan de functie van de veren bij een vogel. Ook de kleur van de bevedering heeft zijn functie. Over deze functie wil ik het deze keer met jullie hebben. De kleur van de bevedering van onze vogels zien wij als de schoonheid van de vogel. Dat is vaak de drijfveer om een vogel mooi te vinden. Toch zijn er meer functies die de kleur hebben bij het functioneren van de vogel. Een van deze functies is het verwerven van een partner om het voortbestaan van de soort te kunnen waarborgen. Bij deze functie speelt de man de belangrijkste factor. De pop heeft een verenkleed dat over het algemeen minder opvallend is. Dit heeft ook zijn functie bij het groot brengen van de nakomelingen. Als de pop aan het broeden is op het nest valt ze minder op voor predatoren. Waardoor ze rustiger haar eieren kan uitbroeden. De kleur van een vogel wordt ook bepaald door of zijn bevedering schimmel of intensief van structuur is. Een schimmel vogel is minder helder van kleur als een intensieve vogel. Met andere woorden is een intensieve vogels veel helder van kleur, zijn dons bevedering is korter. Nooit geen twee schimmel of intensieve vogels aan elkaar koppelen. Hierdoor wordt de bevedering van de jongen die ze voort brengen slecht van kwaliteit. De kleur van de bevedering beschermt de vogel tegen de invloed van het zonlicht. In de veld ornithologie, vogels bestuderen in de natuur, is de kleur van de bevedering bepalend om de leeftijd van de vogels te kunnen vast stellen. De meeste vogels ruien niet alle veren tegelijk. Hierdoor zijn de nog niet geruide veren te vergelijken met de al geruide veren. De nog niet geruide veren zijn bleker en versletener dan de pas geruide veren. Door zonlicht en omdat veren over elkaar heen schuren bij het vliegen verbleken ze, de kleur wordt minder helder. Een ander iets, wat niet wetenschappelijk te onderbouwen is, is dat vogels die de zelfde kleur in hun bevedering hebben niet bij elkaar gezet moeten worden. Bijvoorbeeld, hebben de vogels geel in hun bevedering, dan is het beter ze niet bij elkaar te plaatsen in de zelfde verblijven. Buiten de broedtijd zal het minder problemen geven tussen de mannen dan in de broedtijd. In de broedtijd zullen de mannen elkaar de tent uit vechten, wat uiteindelijk een van de mannen het leven zal kosten.

Wim Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 4

Elk jaar is anders. Dit was een jaar van uiterste met in het begin van het jaar koude nachten en sneeuw, een mooie maand maart, terugval in april en mei met wederom koude nachten, veel regen en zelfs (natte) sneeuw. Er was nauwelijks sprake van een mooi voorjaar. Nog maar niet te spreken over de natte zomermaand(en) met als gevolg de overstromingen in Limburg. Pas in juli werd het weer stabieler. Zo veranderlijk als het weer is, is ook het houden van en kweken met vogels. Je hebt een bepaalde invloed hierop maar bent ook van een groot aantal factoren afhankelijk.
De kweek begon veelbelovend dit jaar. Vogels in topconditie, goede klikkende koppels en stabiel weer (maart). Resultaat mooie volle nesten met eerst bevruchte eieren en na het broeden prachtige jongen.
Echter kwam er uit het niets de klad in. Alles maar dan ook écht alles was hierna onbevrucht. In totaal heb ik ongeveer 50 eieren weggegooid. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn: het weer, te vette vogels, lange nagels, nog niet geslachtsrijp? Het begin was veelbelovend, de koppels waren bewezen en enkele koppels nieuw opgezet maar toch zeker ouder dan 12 maanden, niet vet, in topconditie en niets veranderd aan de dagelijkse verzorging en het bijbehorende dieet. Als de eerste nesten met legen eieren zijn oké, maar dit hield heel de maand mei aan. Je gaat op onderzoek uit. Van collega kwekers hoorde ik niet veel anders: onbevruchte en afgestorven eieren, stoppen met voeren, vogels eerder in de rui dan normaal e.d. voorvallen.
Toch wil je als liefhebber wat kweken met die ene minder voorkomende soort of mutant voor het volgende kweekseizoen.
Een vogelarts kwam tot de conclusie dat de vogels perfect waren, extra vitamine E kuur (bevordering vruchtbaarheid) gegeven en ten slotte alle koppels één week gescheiden van elkaar op rantsoen. Let op, wel dat de mannen en poppen elkaar konden zien en horen. De eerste week van juli alles weer bij elkaar gezet en toen gebeurde het…… bevruchte eieren en nesten met jonge vogels. Oh wat was en ben ik nog steeds blij met het resultaat. Amerikaanse sijzen houden is een mooie bezigheid. Soms valt het tegen maar de aanhouder wint!! Nooit aan opgegeven gedacht en de vogels ook niet. Warme feestdagen toegewenst en een goed en gezond 2022!!!