Voorwoord 2020.

Van de voorzitter.


Sijzenbulletin nummer 1.

Al jaren lang is het zo, dat bij het begin van het jaar zo rond de twintig leden opzeggen, omdat ze geen lid meer willen zijn van de werkgroep. Een probleem is dat niet. In de loop van het jaar komen er weer nieuwe leden bij. Toch wil ik bij het jaarlijks opzeggen van die leden even stil staan. Vaak zeggen leden nu lidmaatschap op na een jaar lid te zijn. De redenen hiervan zijn vaak overlijden, door leeftijd er mee moeten stoppen en geen geduld. Wij hebben de indruk dat de leden te snel opgeven als de kweek niet in het eerste jaar lukt. Bij het kweken van Amerikaanse sijzen is het vaak niet zo dat het kweken van een leien dakje gaat. Oorzaak hiervan kunnen meerdere redenen hebben. Een van die redenen kan zijn dat je geduld moet hebben om ervaring op te doen met de soort of soorten waarmee je wilt kweken. Je zult als beginnende Amerikaanse sijzen kweker de ervaring van andere kwekers moeten gebruiken. Deze ervaringsuitwisseling gebeurt op de ledenbijeenkomsten in Soest. Een andere reden kan zijn, dat beginnende kweker starten met soorten die eigenlijk te moeilijk zijn voor beginners. Als beginner is het beter om met soorten te beginnen die al makkelijker kweken door de opgebouwde ervaringen van andere kwekers. Soorten waar al veel kweekervaring mee is zijn Kapoetsensijs, Baardsijs en Magellaansijs. Een ander iets wat hier indirect mee te maken heeft is, dat de ervaren kwekers de gekweekte vogels niet te snel moeten verkopen aan handelaren in binnen- en buitenland. Op deze wijze kunnen beginnende kwekers ook steeds minder aan goede kweekvogels komen. De goede kweekvogels gaan namelijk op deze wijze naar de groothandel. De handelaren kopen natuurlijk de beste vogels op zodat zij er ook de vogels weer snel kunnen verder verkopen. Voor de beginnende kwekers blijven dan de minder goede kweekvogels over. Dat heeft dan weer tot gevolg dat deze beginnende kwekers starten met relatief slechtere kweekvogels. We weten ook wel dat vogels verkopen aan handelaren snel gaat, je bent snel van je overtollige vogels af waar je ook nog een leuke cent voor krijgt. We zullen er ook aan moeten denken dat we onze hobby in stand moeten zien te houden. Hiervoor zijn we afhankelijk van jonge en onervaren kwekers die wij op pad moeten helpen.

Wim Schrijver


Van de voorzitter.


Sijzenbulletin nummer 2.

Door de coronacrisis is het al weer een tijd geleden dat we elkaar ontmoet hebben in Soest. Helaas hebben we de ledenbijeenkomst van april 2020 moeten afzeggen door deze crisis. Ook zullen we er rekening mee moeten houden dat de ledenbijeenkomst nog vaker zal moeten worden afgezegd door de coronacrisis. Zo ziet het er op dit moment wel uit. Het risico is de te groot, ons leden bestand bestaat uit nogal wat mensen die op leeftijd zijn. Ouderen zijn volgens de wetenschappers de grootste risico groep bij besmettingen door dit virus.

Daarnaast zullen meerdere activiteiten met betrekking tot onze hobby de komende tijd waarschijnlijk geen doorgang vinden. Grote en kleinere vogelbeursen zullen waarschijnlijk niet door gaan. Tentoonstellingen zoals afdelingen, nationale, districten, Bondsshow en tafelkeuringen zullen waarschijnlijk ook niet gehouden mogen worden. Dan is de kans te groot dat er te veel mensen te dicht bij elkaar komen. Dit geldt ook voor de vogelparken zoals Avifauna en Walsrode. We zullen het er mee moeten doen. Een leuk jaar op dit gebied zal het niet meer worden. Het is niet anders.

Ook willen we jullie een aantal zaken op het hart drukken waar we rekening mee moeten houden door deze crisis die verband houden met onze hobby. Om de coronacrisis in de hand te krijgen wordt er veel ontsmettingsmiddel gebruik om je handen goed schoon te houden. Als je ontsmettingsmiddel voor je handen gebruikt, neem dan geen eieren van de vogels in je handen. Het ontsmettingsmiddel tast het bacterie beschermende vliesje rond het ei aan. Waardoor het embryo in het ei zal afsterven. Het is over het algemeen niet verstandig om eieren met je blote handen uit het nest te nemen i.v.m. bacterie besmetting van het ei. Hier zijn pincetten voor in handel.

Ook moeten we er aan denken dat we genoeg afstand tot elkaar houden bij de vogels verkoop aan huis. Je weet tenslotte niet of degene die vogels bij je wil kopen besmet is of niet. Maak in ieder geval gebruik van onze website om vogels aan te bieden of te kopen.

We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten en blijf gezond.

Wim Schrijver.


Van de voorzitter.


Sijzenbulletin nummer 3.

We proberen elke keer een interessant onderwerp te kiezen voor het voorwoord voor ons clubblad. Dit keer wil ik stil staan bij het unieke voortplantingsproces van het vogelei. Voor het totaal proces van de voortplanting verwijs ik naar het artikel op onze website “Bevruchting en ontwikkeling van het vogelei”. Hierbij wil ik nu wat bijzonderheden noemen waar de laatste tijd wat nieuwe onderzoek ontwikkelingen bij zijn. Het vogelei komt uit het lichaam van de vogels met de spitse punt het eerst. Het ei ontwikkelt zich in het lijf van de vogel met de stompe kant naar benden. In de laatste fase, net voor dat het ei gelegd wordt, keert het bij de meeste vogels om. Wat hiervan de reden is, is nog niet duidelijk. Hier zal nog veel onderzoek naar gedaan moeten worden. Een ei produceren is geen kleinigheid voor de vogel, dat moge duidelijk zijn. Waarom zo moeilijk doen, waarom is een vogel geen levend barend wezen. Een oorzaak hiervan ligt hem in het feit dat de lichaamstemperatuur van een vogel 40ºC is. Een ontwikkeld embryo in het lichaam van de vogel zou deze 40ºC niet overleven. De schaal van een vogelei moet zo sterk zijn dat het gewicht van de broedende vogel geen schade aanricht aan het ei. Maar de eierschaal moet ook door het uitkomend jong doorbroken kunnen worden. In de laatste fase van het broedproces onttrekt het jong calcium aan de eierschaal om zijn botten te kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt de eierschaal dunner zodat het jong makkelijker de eischaal kan doorbreken. Weer zo een unieke aanpassing. Als een volwassen vogel broedrijp is aan het worden moet er veel voedsel gegeten worden met veel calcium. Kleinere vogels doen dat in de natuur door hoornhuisjes van slakken de eten. Doen de vogels dat niet, wordt er te veel calciumcarbonaat onttrokken aan de botten van de vogels. Er zijn soorten vogels waarvan het popje, na bevruchting door het mannetje, het zaad van het mannetje kan afzonderen van haar eicel om de bevruchting uit te stellen. Dat doet het popje om betere tijden af te wachten dat er bijvoorbeeld meer voedsel is voor de jongen. Een van de beste onderzochten Europese vogels is de Koolmees. Bij deze soort heeft men ontdekt dat het popje het bebroeden van de eieren uitstelt als het te koud weer is om straks genoeg rupsen te kunnen vinden voor de jongen. Als het heet weer is laat de pop de eieren langer onbebroed om te voorkomen dat de embryo sterft door te hoge temperatuur in het ei.

Win Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 3.

Door de coronacrisis zien we elkaar veel minder. Dat is ook de reden dat ik de laatste tijd heel wat telefoontjes krijg van leden. Waar dan het meest over gesproken wordt, is dat men nieuwe vogels wil aankopen en niet durven op pad te gegaan gezien het gevaar van besmetting. Wat zeer begrijpelijk is, gelet de leeftijd van de meeste leden van de werkgroep. Zij horen door hun leeftijd tot de risicogroep van corona. De contacten met vogelhandelaren valt mij op dat deze momenteel veel vogels opkopen van uiteen lopende soorten.
Deze vogels gaan bijna allemaal naar het buitenland. Wij als werkgroep denken dat dit een gevolg is van de coronacrisis. De telefoongesprekken met leden bleek al dat zij bang zijn om op pad te gaan om vogels te kopen. Het gevolg hiervan is dan dat de kwekers hun overtollige vogels niet kwijt raken aan kwekers. De kwekers zijn dan genoodzaakt hun overtollige vogels aan te bieden aan de handelaren. Niet alleen uit mijn gesprekken met leden blijkt dat, maar kijk naar de website Vraag en Aanbod. Er worden hoofdzakelijk vogels gevraagd, aanbod is er zowat niet. Deze situatie kan voor de toekomst grote gevolgen hebben voor onze hobby. Laten we ons dat goed realiseren, alle vogels die worden doorverkocht naar het buitenland deze vogels komen dus niet meer bij de kwekers terecht, de kwekers moeten dan maar zien hoe
ze hun vogelbestanden moeten aanvullen of bloed verversen. Een groot risico voor de toekomst. Laten we maar hopen dat er snel een vaccin tegen het coronavirus komt zodat ook de situatie Weer normaal kan worden.

Het is al weer het laatste nummer van dit jaar van het Sijzenbulletin.

Verder wens ik jullie alle gezondheid toe en wens ik jullie fijne feestdagen.

Wim Schrijver.