Voorwoord 2018.

Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 1.

Dit keer wil ik een verandering in de opzet van de ledenbijeenkomst van oktober aan jullie mededelen en waarom we deze verandering willen.
Het is nu zo dat naast de mogelijkheid tot het keuren van vogels, koop en verkoop van vogels, de meeste tijd besteed wordt aan een lezing. Eenmaal per jaar een lezing in april vinden wij eigenlijk genoeg. Dit mede ook omdat het niet altijd makkelijk is om een interessante lezing te vinden. Maar dat is niet het gene wat de doorslag gegeven heeft om iets te veranderen in de opzet van de oktober bijeenkomst. Wat wel de doorslag heeft geven is dat we in de wandelgangen van de bijeenkomst in oktober 2017 veel opmerkingen hoorden dat de leden eigenlijk meer tijd wilde hebben om over de ervaringen met Amerikaanse sijzen te praten. Daarom willen we de oktober bijeenkomst anders van opzet gaan maken. De mogelijkheid van vogels te laten keuren, koop en verkoop van vogels blijft in de nieuwe opzet. We gaan in oktober geen lezingen meer organiseren. De tijd die hierdoor vrij komt willen we gaan besteden aan het bespreken van een soort van de Amerikaanse sijzen. Daarvoor zullen we iedere keer een van de leden, die des betreffende soort kweekt, vragen om de bespreking te leiden. Niet het lid die de leiding heeft bepaalt wat er besproken wordt maar de leden die in de zaal aanwezig zijn. Zij moeten kunnen aangeven waarover ze willen discussiëren. Hierin is het van belang dat de ervaringen met het houden, kweken enz., van de soort Amerikaanse sijs die besproken wordt, uitgewisseld kunnen worden. Voor ervaren kwekers zou dit uitwisselen van hun ervaringen geen probleem moeten zijn. Voor pas beginnende kwekers kan dat een zeer leerzame ervaring zijn. Daarnaast gaan we de keurmeesters die lid van de WAS zijn, vragen of zij in het tweede deel van de ledenbijeenkomst de soort Amerikaanse sijs willen bespreken die dan aan de orde is. deze bespreking moet dan keur technisch zijn. Zodat de kweker weet wat van belang is om op te letten bij de kweek om zo’n optimale vogel te kunnen kweken. Omdat er ook bij deze bijeenkomst de leden vogels bij zich hebben voor de verkoop, koop of voor het laten keuren en zij nog naar huis moeten met hun vogels, is het de bedoeling om niet langer dan 14.00 uur door te gaan met de bijeenkomst. Met de nieuwe aanpak hopen we dat we de leden meer kunnen betrekken bij de ledenbijeenkomst van oktober en dat de leden er meer aan hebben.

Wim Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 2.

Zoals jullie weten organiseert de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers in januari 2019 in Zwolle de wereld tentoonstelling. Omdat het dit keer in Nederland georganiseerd wordt is dit een makkelijke manier voor de leden van de WAS om hieraan deel te nemen. Laat deze kans niet voorbij gaan. Voor onze werkgroep een goede gelegenheid zich internationaal te presenteren. Wij als bestuur willen deze mogelijkheid dan ook oppakken en ons op deze wereldtentoonstelling aan de bezoekers voorstellen. Het is een mooie manier om ons internationaal bekendheid te verschaffen. Amerikaanse sijzen worden op redelijke schaal internationaal gekweekt, dus is er internationaal belangstelling voor deze vogel soort. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we de inzet van onze leden hard nodig op verschillende gebieden. Het zou voor een goede presentatie nodig zijn om in eerste instantie samen er voor te zorgen dat zo veel mogelijk Amerikaanse sijzen worden ingeschreven voor deze tentoonstelling. Wij vragen de leden dan ook dit in grote getalen te doen. Daarnaast willen we een infostand plaatsen op deze show. Deze stand zal opgebouwd moeten worden wat door de leden gedaan zal moeten worden. In de volgende fase zijn leden nodig om de stand te bemannen. Om een aantrekkelijke stand te kunnen plaatsen zijn er vogels nodig voor in de mooi ingerichte vitrines die ter beschikking moeten worden gesteld door de leden. Dit alles onder voorbehoud van wat de bond de speciaal clubs toebedelen aan ruimte en mogelijkheden. Natuurlijk zal er de nodige WAS uitgaven en ander informatiemateriaal met betrekking tot de Amerikaanse sijzen aanwezig zijn. Voor de mensen die een wereld tentoonstelling al eens bezocht hebben, zullen weten dat deze show nogal grootst van opzet is, veel vogels en veel stands. Wat daardoor een goede mogelijkheid voor ons biedt om onze club te promoten. De uitvoering van deze opzet is voor een groot deel afhankelijk van de bereidheid van de leden om hieraan deel te nemen. Geef je op voor het een of ander. De coördinatie is in handen van onze penningmeester Herman van ’t Erve. Zijn telefoonnummer en zijn E-mailadres kun je voor in deze uitgave vinden.

Win Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 3.

Het kweekseizoen is weer achter de rug, zowel voor de vroeg als laat kwekers. Weer hebben wij te horen gekregen dat er kwekers zijn die meer mannen dan poppen, of omgekeerd, gekweekt hebben. Dit bericht is niet de eerste keer dat ons dat bereikt. Ik wil nogmaals de aandacht richten op een methode om dit en andere problemen bij de kweek te voorkomen. Deze methode richt zich op het bioritme van beide kweekvogels, man en pop. Het artikel dat over deze methode gaat staat in het Sijzenbulletin 2017 nummer 3. Op onze website is dit artikel te vinden onder Amerikaanse sijzen info, Kweek, Bioritme van vogels. Om deze methode goed te kunnen hanteren is het nodig om een goede kweekregistratie te hebben. Het is van belang dat je de exacte geboorte datum weet van de man en de pop waarmee je gaat kweken. Naast dat je met deze methode evenveel mannen als poppen kweekt heeft het nog een aantal voordelen. Je weet wanneer beide vogels broedrijp zijn. Zodat de kans van onbevruchte eieren kleiner wordt. Als de meeste eieren die gelegd worden bevrucht zijn hoef je ook minder rondes te broeden om toch een aantal jongen op stok te krijgen. Ook put je de conditie van de pop minder aan en heb je langer plezier van de pop. Deze methode is niet moeilijk om te gebruiken. Probeer het nu eens.

Ik wil jullie er ook nog op wijzen dat de oktober bijeenkomsten in Soest anders van opzet gaan worden. Het is de bedoeling dat de kwekers meer kunnen praten over hun ervaringen met hun vogels. Hoe de nieuwe opzet er uit zal zien is te lezen in het Sijzenbulletin nummer 1 2018, en op de website onder Amerikaanse sijzen info, Diverse, Voorwoord Sijzenbulletin.

In januari 2019 wordt de wereldtentoonstelling in Nederland gehouden. Het zou goed zijn als we als werkgroep daar goed vertegenwoordigd zijn met onze vogels. Het is een ideale mogelijkheid om onze werkgroep te promoten. Daarom dan ook de vraag aan jullie om vogels in te schrijven voor deze tentoonstelling.

Verder hoop ik jullie te zien in oktober bij onze ledenbijeenkomst in Soest.

Wim Schrijver.


Van de Voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 4.

In het tweede nummer van het Sijzenbulletin 2018 riep ik in het voorwoord op om zoveel als mogelijk Amerikaanse sijzen in te schrijven bij de wereldtentoonstelling in Zwolle die gehouden wordt in januari 2019. Het is een mooi moment om onze werkgroep te promoten. Om de vogels goed voor te bereiden op deze tentoonstelling, wil ik dit keer stil staan bij deze voorbereiding van onze vogels. Welke Amerikaanse sijzen er mogen worden ingeschreven is te vinden op onze website. Ruim voor, zo’n 3 a 4 weken, inschrijvingssluiting selecteren we de vogels die we willen inzenden. Rond deze tijd gaan we de TT kooien prepareren. De TT kooien goed schoon maken. De schermpjes, dit zijn transparante kunststof voorzetters in de vorm van het voorfront van de TT kooi, plaatsen. Dit is om te voorkomen dat de vogels in het voorfront gaan hangen en hun staarten en vleugels beschadigd worden. De TT kooien dekken we af met een plaatje triplex. Dit om te voorkomen dat de vogels de neiging hebben om omhoog te willen vliegen. Ongeveer 2 weken voordat de vogels ingebracht moeten worden zetten we de vogels in de TT kooien. Als we de vogels in de handen hebben controleren we een aantal zaken. Hebben ze alle tenen en nagels, alle klemringen moeten we verwijderen en of de vogels geen parasieten hebben. Niet alle sijzen zullen rustig worden in de TT kooi, dat ligt voor een deel aan de soort maar ook zeker aan het individu. Om ze zo rustig mogelijk te krijgen moeten de vogels getraind worden. Dat doen we met een dun stokje, bijvoorbeeld met een breinaald met een rode knop aan het uiteinde. Rode knop, omdat rood in de natuur gevaar betekent. Met dit stokje / breinaald met de rode knop naar voren gaan we dagelijks in de TT kooi naar de vogels toe. In eerste instantie rustig aan. de vogels moet er aan wennen. Steeds verder naar de vogels toe gaan. Zo train je de vogels. Voor vogels die niet rustig te krijgen zijn, kunnen we een halve theelepel blauwmaanzaad geven een paar dagen lang. Hier worden ze rustiger van. Om de vogels aan de drukte van de tentoonstelling te wennen, is het goed om de radio aan te zetten bij de vogels als ze in de TT kooien zitten, de 2 weken van de training. Zet de radio op een zender met muziek maar ook waar op gepraat wordt. In deze 2 weken zullen we ook de TT kooien schoon moeten maken. Hierbij nemen we de vogels niet meer in de handen. We laten de vogels over springen naar een andere TT kooi. Dat doen we door de TT kooien met de open deurtjes tegen elkaar te zetten en de vogels aan te zetten om over te springen.
Ten slotte wil ik namens de bestuursleden en de medewerkers iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe wensen.

Wim Schrijver.