Voorwoord 2015.

Voorwoord.

Sijzenbulletin nummer 4.

Vrij regelmatig krijgen wij vragen over de mutatiekweek van Amerikaanse sijzen. De kweek van mutaties Amerikaanse sijzen ontwikkelt zich snel.
Ik wil graag het volgende onder jullie aandacht brengen.
Gezien de snelle ontwikkeling van de mutatiekweek bij onze sijzen, lijkt het mij op zijn plaats om hier een kanttekening te plaatsen bij de kweek van de mutaties. Laat het duidelijk zijn dat ik de kweek van mutaties niet veroordeel. Dat maakt ieder voor zich uit of hij of zij wildkleur en of mutaties wil kweken. Daar gaat het in deze ook niet om. Waar het wel om gaat is, dat we niet moeten vergeten wildkleur vogels te kweken. Anders komen we in een situatie terecht dat we ooit geen wildkleur vogels meer hebben. Terugvallen op vogels uit de natuur is er niet meer bij gezien de importstop.
Mutatiekweek betekent dat de kleur van de bevedering, in welke vorm dan ook, gereduceerd wordt. Gereduceerd betekent gewoon “terug gebracht of verminderd”. Wat we ons te weinig realiseren is dat we bij mutatie niet alleen de kleur van de bevedering verminderen, maar ook de rest van het lichaam, cel opbouw, van de vogels verminderen. Dit heeft op langere termijn het gevolg dat de vogel in conditie terug gaat. Wat weer tot gevolg heeft dat vogels niet meer tot broeden komen. Een voorbeeld dat we direct kunnen waarnemen van vermindering van niet alleen de kleur van de bevedering maar ook van de rest van het lichaam van de vogel, is dat een lutino, rode ogen, slecht tot zeer slecht ziet.
Van de problemen die we kunnen krijgen op langere termijn door te eenzijdig ons te richten op de mutatiekweek, te zwakke vogels om mee te kweken, zien we in de kleurkanarie wereld. Door zich in hoofdzaak te richten op de kweek van mutaties, hadden ze geen wildkleur vogels meer die ze nodig hadden om hun vogelbestand weer in conditie te krijgen om te kunnen kweken.
Laten wij lessen trekken uit deze ervaringen van de kleurkanarie kwekers en er voor zorgen dat we altijd zorgvuldig onze aandacht ook houden bij de kweek van wildkleur vogels. Dan is de kans kleiner dat we in dezelfde situatie terecht komen waar men in de kanarie wereld is terecht gekomen. Nogmaals, ik veroordeel de mutatie kweek niet. Wij als werkgroep behartigen ook de belangen van de kwekers van mutaties Amerikaanse sijzen.

Verder wens ik u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.

Wim Schrijver.


Voorwoord.

Sijzenbulletin nummer 3.

Regelmatig geeft de werkgroep uitgaven uit. Voorbeelden daarvan zijn: De Dennensijs, De Magellaansijs en zijn ondersoorten, Kweekboek enz.
De reden hiervan is, dat wij onze leden zoveel als mogelijk de basisgegevens willen verstrekken om de Amerikaanse sijzen optimaal te kunnen houden en kweken. Daarnaast willen we de niet leden animeren op deze wijze om lid te worden.
Deze uitgaven vinden een goede aftrek bij de informatiestands die we jaarlijks hebben bij “Vogel” in Apeldoorn. De laatste keer bij deze promotie van de werkgroep, kregen we herhaaldelijk de vraag, hebben jullie ook zo’n uitgave van de Kapoetsensijs. Helaas die was er nog niet. De vraag hierna hebben we voorgelegd aan de mensen die voor de werkgroep deze uitgaven maken: Gerrit van Bergen en Aswin Lemmens. Zij hebben weer informatief en mooi werk geleverd in de uitgave De Kapoetsensijs die in juli is verschenen.
De inhoud van de uitgave De Kapoetsensijs is ruim van opzet.
De volgende onderwerpen komen aan bod;
De hernieuwde indeling van de stamboom Spinus, omschrijving van de soort, herkomst van de soort, historische achtergronden van de soort, de huidige status in het wild, voeding, kweek en de nodige kweekverslagen van ervaren kwekers. Alle onderwerpen zijn ruim voorzien van mooie illustraties. De uitgave heeft 70 pagina’s. Zoals we gewend zijn, is de uitgave in een verzorgde map samengevoegd.
Op onze ledenbijeenkomst in oktober in Soest is de uitgave te koop. En natuurlijk bij de komende “Vogel” in Apeldoorn.
Ook is de uitgave te verwerven via onze penningmeester Herman van ’t Erve. De kosten zijn € 7,50.

Ik wil dan ook bij deze Gerrit van Bergen en Aswin Lemmens bedanken voor dit informatieve werkstuk.

Wim Schrijver.


Voorwoord.

Sijzenbulletin nummer 2.

Het behoud van de Amerikaanse sijzen voor de toekomst, wil ik onder de aandacht brengen. Het is niet de eerste keer dat we dit ter sprake brengen. Gezien de status, in het wild, van een aantal soorten Amerikaanse sijzen, is het voor onze hobby van groot belang er bij stil te staan.

Van de Kapoetsensijs, Yarrelsijs en de Columbiasijs hoor je regelmatig dat het met deze soorten slecht gaat in de natuur. In de lezing van Alois van Mingeroet in april werden we hier ook weer mee geconfronteerd. Van de Kapoetsensijs en de Yarrelsijs is dat aan de hand van rapporten van Bird life ook duidelijk, het gaat slecht met deze soorten. Van de Columbiasijs is dat minder duidelijk.
Oorzaken van deze verslechtering is veelzijdig. De grootste oorzaak ligt hem in het verdwijnen van het habitat van deze soorten.
Import van deze soorten zal hierdoor hoe langer hoe meer verminderen, als het al niet gestopt is.
Rede te meer om te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van vogels uit de natuur. Voor de Kapoetsensijs zal de toekomst in ons beschermd milieu geen probleem zijn. Er worden in Europa heel veel Kapoetsensijzen gekweekt. Van de twee andere soorten is dat een ander verhaal. Die zijn er bijlange na niet genoeg om de toekomst te waarborgen.
Willen we deze soorten behouden, dan zullen we onze aandacht moeten vestigen op een aantal belangrijke zaken. Vogels van deze twee soorten die bij ons gekweekt worden, zullen we in onze gelederen moeten houden. Vogels die verkocht worden, moeten we verkopen aan liefhebbers en eigenlijk alleen aan leden van onze werkgroep. Deze vogels zeker niet verkopen aan handelaren. De meeste vogels bij handelaren worden geëxporteerd naar landen buiten Europa. Deze vogels zijn we dan ook kwijt voor onze hobby. Als leden van onze werkgroep moeten we veel meer gebruik maken van de mogelijkheden die de werkgroep ons biedt. Het adverteren op de website en in het Sijzenbulletin. Vogels voor de verkoop of ruil mee brengen naar onze ledenbijeenkomsten in Soest. Alle drie deze mogelijkheden worden te weinig gebruikt.
Een ander aandachtspunt in deze is de kweek van mutaties en hybriden. De mutatie en hybriden kweek willen we niet veroordelen, maar sta wel stil bij de eventuele volgen hier van. Op langere termijn raken we de wildkleuren kwijt. De kanarie wereld is daar een voorbeeld van. Kwijt is kwijt. Voor de hybriden kweek geldt het zelfde verhaal.
Als we samen genoeg aandacht geven aan deze punten kunnen we voorkomen dat we straks bepaalde soorten niet meer in onze hokken hebben.

Wim Schrijver.


Voorwoord.

Sijzenbulletin nummer 1.

Regelmatig kom ik bij kwekers in hun vogelverblijven.
Het komt nogal eens voor, dat je dan merkt dat in deze verblijven de luchtkwaliteit slecht is. Het ruikt er na ontlasting van de vogels, het is er vochtig gecombineerd met warmte. Dan kijk je rond en ontdekt dat er niet of onvoldoende geventileerd wordt.
Een situatie die niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de vogels maar zeker ook niet voor de kweker zelf. Door de vocht gecombineerd met de hogere temperatuur creëer je een situatie die voor bacteriën optimaal is om in te gedijen. Door goed te ventileren zorg je er voor dat de atmosfeer in je hok droger wordt. Waardoor de bacteriën minder kans krijgen om zich te vermeerderen.
Niet alleen het probleem van vermeerdering van bacteriën, maar ook wordt de lucht niet ververst, door niet voldoende te ventileren. Hierdoor krijgen de vogels last van hun luchtwegen. Stofdeeltjes die de vogels loslaten van hun huid, stofdeeltjes die rond gaan dwarrelen die loskomen van de veren en de stofdeeltjes die veroorzaakt worden door de bodembedekking blijven in de hokken, met alle gevolgen van dien.
Niet goed ventileren betekent ook dat er te weinig zuurstof in de hokken aanwezig is. Ook een zaak die niet ten goede komt aan de gezondheid van de vogels.
Goed ventileren betekent dus nogal veel voor de gezondheid van de vogels. Als de gezondheid van de vogels niet optimaal is, zal het duidelijk zijn dat je ook niet veel hoeft te verwachten van broedresultaten.
Goed ventileren moet niet betekenen dat er tocht veroorzaakt wordt in de hokken. Tocht is ook funest voor onze vogels.
De ventilatie in het hok veroorzaakt een luchtverplaatsing. Oude verbruikte lucht wordt afgevoerd, nieuwe zuivere zuurstofrijke lucht wordt aangevoerd. Dat betekent niet dat je zomaar twee ramen tegen elkaar kunt open zetten, dan veroorzaak je tocht.
De beste manier om te ventileren is, de afvoer van lucht niet te plaatsen recht tegen over de aanvoer van lucht maar de afvoer onder in de ruimte plaatsen en de aanvoer boven in de ruimte plaatsen. De aanvoer kan het beste met een ventilator gerealiseerd worden. De ventilator moet dan zo stil mogelijk werken. Anders veroorzaakt de ventilator onrust bij de vogels. Zorg ook dat de ventilator met gaas is afgeschermd zodat los gekomen vogels er niet in kan vliegen.
Een aangenamere geur in je hok kun je ook creëren door er geurende kruiden op te hangen of in een emmer er neer te zetten.
Verder nog een goed kweekseizoen toegewenst.

Wim Schrijver.