Voorwoord 2014.

Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 4.

Regelmatig kom ik bij kwekers en in ons gesprek over de vogels kom je dan al snel uit bij de voeding. Dan krijg ik negen van de tien keer te horen dat het zaad de laatste jaren erg duur is geworden. Bij navraag, welk basis mengsel en losse zaden er gevoerd worden, blijkt dat veel kwekers te makkelijk omspringen met het controleren van de kwaliteit van de mengsel/zaden die zij voeren. Men kiest vaak voor de goedkopere mengsel/zaden.
Op dit fenomeen wil ik deze keer in mijn voorwoord de aandacht vestigen.
Waarom zijn de ene zaden goedkoper dan andere. Dat heeft natuurlijk met de kwaliteit te maken. Zaden zijn te testen op hun kwaliteit door te kijken hoe goed en snel de kiembaarheid van zaden zijn. Hoe we zaden moeten laten kiemen hoef ik niet meer uit te leggen. Zaden drogen uit. Oudere zaden zijn verder in het proces van uitdrogen dan jonge zaden. Goedkope zaden zijn oudere zaden. Uitgedroogde zaden hebben nu voedingskwaliteiten verloren.
Voeren wij deze uitgedroogde zaden aan onze vogels, dan kunnen de vogels dus niet de voedingsstoffen opnemen die zij nodig hebben om hun lichaam goed te laten functioneren. Het gevolg hiervan zullen we snel merken, de rui verloopt slecht, hun conditie loopt snel achter uit. Van jongen groot brengen zal zeker geen sprake meer zijn. Op lange termijn zal de vogel het niet overleven. Oud zullen ze zeker niet worden.
Een goed basis zaadmengsel met als aanvulling de onkruidzaden is essentieel voor een gezonde vogel. De problemen bij het broeden zullen aanzienlijk kleiner zijn, de rui zal sneller en beter verlopen. Een vitale vogel verblijft in onze hokken.
Dan krijg je al snel de reactie van de kwekers, dat het voeren van de vogels op deze wijze wel erg duur wordt.
Als dat voor jouw budget zo is, dan zul je het anders moeten gaan doen. Het aantal vogels dat je neemt moeten optimaal gevoerd kunnen worden en het moet voor jou betaalbaar zijn. Vaak betekent dat, minder vogels. Je zult zien op deze wijze beleef je veel meer plezier aan je vogels.

Tot slot wil ik iedereen nog een prettig kerstfeest toewensen en een voorspoedig 2015.

Wim Schrijver.


Voorwoord.

Sijzenbulletin nummer 3.

Vaker hebben we al besproken dat het beter is voor onze hobby, het houden en kweken van Amerikaanse sijzen, om de gekweekte vogels in de gelederen te houden van de Werkgroep Amerikaanse Sijzen. Desondanks, wil ik er nogmaals de aandacht op vestigen.

Dit heeft de volgende redenen. Door de stop van de import van vogels, kunnen we niet meer terug vallen op de ingevoerde vogels uit Amerika. We zullen dus de vogels zelf moeten kweken, anders gaat onze hobby ten gronde. De gekweekte vogels vormen dus op langere termijn het bestand van onze vogels. Op deze gekweekte vogels moeten we zuinig zijn. Met andere woorden, het bestaansrecht van onze werkgroep is afhankelijk van de gekweekte vogels van onze leden. Verkopen wij nu als leden van de werkgroep de gekweekte vogels aan personen die geen lid zijn van de werkgroep, ondergraven wij zelf het bestaansrecht van de werkgroep. Dat is dan ook de reden waarom wij zeggen, probeer zoveel mogelijk gekweekte vogels te verkopen aan leden van de werkgroep. Natuurlijk zal het zo zijn dat je niet alle vogels kwijt raakt aan leden. Maar probeer in eerste instantie de vogels te verkopen of kopen in de gelederen van de werkgroep. Word je de vogels niet kwijt aan leden, dan blijft je niets anders over om de vogels aan derden te verkopen. Ook als je vogels nodig hebt, probeer ze aan te schaffen bij leden van de werkgroep. Vogels die niet aan onze eisen voldoen, zul je ook kwijt moeten. Deze vogels zou ik niet aan kwekers verkopen of ze nu lid van de werkgroep zijn of niet. Doe je dat wel, dan is de kans groot dat er behoorlijk wat onvrede ontstaat bij degene waaraan je ze verkocht hebt. Op langere termijn word je dan helemaal geen vogels meer kwijt. Toch zul je ze kwijt moeten. Verkoop ze dan aan een opkoper, dat is de beste oplossing. Het lijkt nogal egocentrisch en dat is het waarschijnlijk ook. Wij komen nu eenmaal op voor de belangen van de werkgroep.

Wat zijn nu de mogelijkheden om de vogels in eigen gelederen te houden;
Hiervoor zijn contacten met andere kwekers die lid zijn van belang. Dat kun je bewerkstellen door regelmatig de ledenbijeenkomsten te bezoeken. De praktische mogelijkheden die de werkgroep hiervoor gecreëerd heeft zijn; een advertentie plaatsen in het Sijzenbulletin en of op de website. Daarnaast is er bij elke ledenbijeenkomst in Soest de mogelijkheid om Amerikaanse sijzen te verkopen, kopen of ruilen. Maak hier gebruik van, het komt op langere termijn ten goede aan het bestaansrecht van onze werkgroep.

Voorzitter Wim Schrijver.


Voorwoord.

Sijzenbulletin nummer 2.

Ik wil nog even terug komen op de jaarvergadering van onze werkgroep van april jl. in Soest.

Zoals niet iedereen zal weten, heeft Cees van Santen, onze nieuw beoogde secretaris, problemen gehad met zijn gezondheid.
Gelukkig gaat het weer beter met Cees. Hij heeft ook te kennen gegeven op de jaarvergadering dat hij het secretariaat op zich gaat nemen. Hier zijn we zeer tevreden over.

Verder hebben we afspraken gemaakt over de nieuwe aanpak van de tafelkeuring die we jaarlijks houden. De nieuwe aanpak ziet er nu als volgt uit; er zijn steeds twee keurmeesters aanwezig om de vogels te keuren van de leden die dat willen. Vogels hoeven voor deze keuring niet meer ingeschreven te worden, ze kunnen gewoon op de dag meegebracht worden. Er zullen op die dag een of twee soorten Amerikaanse sijzen besproken worden door de keurmeester(s). Van de soort(en) die besproken worden zullen vogels aanwezig zijn. De inbreng van de kwekers in deze is van het grootste belang.

Na de officiële gedeelte van de bijeenkomst heeft dierenarts Dr. P. Coutteel een lezing gehouden over ziektes en bestrijding van ziektes bij vogels. Ook kwam de voorbereiding van de vogels op de kweek ruim aan bod. Een lezing die zeker de moeite waard is geweest. De lezing werd begeleid door prachtige beelden.

Een ander iets dat mij die dag opviel, is dat er weer de nodige vogels voor de verkoop of ruil aanwezig waren. Bij de twee jaarlijkse ledenbijeenkomsten kunnen leden nu vogels meebrengen voor de verkoop of ruil. We zien dat er steeds meer vogels meegebracht worden voor de verkoop of ruil. Dat is een goede ontwikkeling. Zo blijven de gekweekte vogels in het vogelbestand van onze leden.

Ik hoop dat iedereen een mooie zomer en najaar heeft. Tot op 11 oktober in Soest.

Wim Schrijvers.


Voorwoord.

Sijzenbulletin nummer 1.

Na Vogel 2014 in Apeldoorn, vroeg ik mij af “waarom worden er over het algemeen zo weinig Amerikaanse sijzen worden ingezonden bij Vogel …”. Vragen die je dan graag beantwoord zou willen hebben.
Laten we een poging wagen;
De belangstelling voor de Amerikaanse sijzen is naar mijn mening redelijk groot. Dit is uit een aantal zaken af te leiden. Het ledenaantal van de WAS is nog altijd groeiende, op dit moment hebben we 180 leden. De belangstelling op Vogel 2014 was weer aanzienlijk. Bij onze stand waren al de dagen belangstellende aanwezig. Onze website wordt per dag bezocht door zo’n 250 geïnteresseerden. Aan de belangstelling, kan het dus niet liggen.

Wat zouden dan wel overwegingen kunnen zijn van kwekers om zo weinig vogels in te zenden op Vogel…
Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is, dat het redelijk dure vogels zijn die lang van huis moeten zijn. Na zo’n lange show kun je de kweek met de ingezonden vogels dat jaar vergeten. Ze zijn uit hun ritme. Opgeteld hierbij dat je de vogels, wil je mee dingen om de prijzen, ruimschoots van te voren moet trainen om rustig te worden in de TT kooien, kost dat veel tijd en werk.
Doordat het dure vogels zijn, wil je ook niet te veel aan de grote klok hangen dat jij deze dure vogels in je hok hebt. Hierdoor wordt de kans vergroot dat deze dure vogels bij jou gestolen worden.

Dit zijn allemaal overwegingen om geen vogels in te zenden op Vogel… Als er leden zijn die ook nog andere overwegingen hanteren, zouden wij deze overwegingen graag van jullie willen vernemen.

Toch is en blijft het de beste manier om onze hobby uit te dragen, vogels in te zenden op deze grote show. Erg veel mensen kunnen op zo’n plek kennis maken met de Amerikaanse sijzen. Natuurlijk zijn het reële overwegingen om geen vogels in te zenden. Willen we ons contactenbestand uitbreiden om de gekweekte vogels aan de man te brengen en onze hobby te promoten, zullen we toch vogels moeten inzenden. Het hoeven ook niet altijd grote aantallen te zijn die we inzenden, 1 tot 5 vogels heeft ook al zijn effect.
Overweeg het nog eens voor de komende tijd. Je beleeft er ook het nodige plezier aan, wedstrijdgeest en je staat met je naam en vogels in een grote catalogus.

Voorzitter Wim Schrijver