Vogelgrit

Door A. Lemmens

Voor vogels die gehouden worden in een beschermd milieu, kooien of vluchten, is het verstrekken van vogelgrit een noodzakelijkheid. Dit zowel voor het goed verteren van het voedsel als voor de opbouw van spieren en beenderen.

Vogelgrit is samengesteld uit zeeschelpen, oestergrit, maagkiezel, roodsteen en houtskool. Houtskool mag maar in een kleine hoeveelheid in het mengsel van vogelgrit aanwezig zijn. De goede eigenschappen van houtskool bestaan uit het bevorderen van de maagflora en het herstel hiervan, bijvoorbeeld bij diaree. Een te veel aan houtskool kan vocht en andere nuttige stoffen uit het darmsysteen neutraliseren en absorberen. Uitdroging kan dan het gevolg zijn. Roodsteen wordt door de meeste vogels graag gegeten. Het is een grote bron aan mineralen en sporenelementen die nodig zijn voor de opbouw/herstel van lichaamscellen die weer de lichaamsfuncties laten werken. Maagkiezel dient als molensteen in het verteringsproces in de vogelmaag. De vogelmaag bestaat uit twee delen; de kliermaag en de spiermaag. De kliermaag heeft als functie om het voedsel voor te verteren met behulp van enzymen en maagzuur. In de spiermaag wordt het voorverteerde voedsel met behulp van de maagkiezelsteentjes verder vermalen tot verteerbare bestanddelen. Zeeschelpen en oesterschelpen (oestergrit) in het vogelgrit bestaan uit gemalen schelpen van de zeedieren. Het zijn beide bronnen voor de levensnoodzakelijke calcium.

Vogelgrit moet altijd aanwezig zijn in vogelverblijven. De vogels bepalen zelf hoeveel en wanneer ze grit nodig hebben. De vogels hebben grit niet alleen nodig voor het bovenstaande, maar ook om de eierschaal van hun eieren te kunnen maken. Ook bij het maken van nieuwe bevedering in de ruiperiode is grit van groot belang. Veren moeten een stevige structuur hebben om door de huid heen te kunnen komen. Anders ontstaat lumps. Lumps ontstaat als de huls (veerschacht) waarin de veren tot ontwikkeling komen onderhuids te slap zijn. Ze kunnen dan niet door de huid heen. Ze groeien verder onder de huid waar de veer een gezwel wordt die ontstekingen veroorzaakt. Op een gegeven moment breekt dat gezwel open met alle gevoelen van dien. De vogel gaat hieraan dood. Voor jonge vogels in de groei is vogelgrit heel belangrijk. Zijn moeten hun spieren en beenderen nog verder ontwikkelen. Hierin is grit een essentiële factor.

Van groot belang is ook dat het vogelgrit niet verontreinigd mag zijn. Koop grit altijd bij een gerenommeerde handelaar. Er kunnen te veel zware metalen en andere verontreinigingen in zitten die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van de vogel.

Alles bij elkaar opgeteld, moge duidelijk zijn dat vogelgrit, in de goede samenstelling, een essentieel onder moet zijn van het voedingsbestanddeel. Zorg dat de vogels het altijd ter beschikking hebben.