Vogel 2020.

De cijfers van de bondsshow vogel 2020 in Zwolle.

Door: A. Lemmens.

Dit jaar viel, met betrekking tot de Amerikaanse sijzen, de show tegen. Het aantal vogels in het algemeen viel tegen, voor de Amerikaanse sijzen was dat helaas niet anders. Oorzaken hiervoor kunnen velerlei zijn. Twee dingen springen er uit wat je zo hoort van de deelnemers. Het jaar na de wereldtentoonstelling valt altijd nog al tegen. Het andere argument wat je zo hoort is dat de show veel te dicht op de feestdagen is gepland. Hoe dan ook, we hopen dat het komende jaar weer beter gaat. Wat cijfers met betrekking tot de Amerikaanse sijzen op de show.

Het totaal aantal Amerikaanse sijzen die ingezonden zijn bij Vogel 2020 in Zwolle is 58.
Het totaal aantal inzenders van Amerikaanse sijzen is 16.
Het aantal Amerikaanse sijzen die ingezonden zijn door leden van de Werkgroep Amerikaanse Sijzen is 16.
Deze 16 vogels van leden van de WAS zijn ingezonden door 4 WAS leden.
Het gemiddelde aantal behaalde punten die de vogels behaald hebben van WAS leden is 89,7.
De behaalde prijzen door de WAS leden is:
Goud 0.
Zilver 2.
Brons 0.
De exact behaalde punten per vogel, zie de tabel hier onder.

De foto’s zijn van Jan Mark Schaapman.