Straatgras

Door: A. Lemmens.

Straatgras is een van de vele soorten gras die we kunnen gebruiken bij onze vogels. Zowel de zaden als voeding, als de halmen voor het bouwen van de nesten. Als sierplant in de volière geeft de plant een natuurlijk sfeertje waar de vogels graag in rond hangen. In de buitenvolière trekt ze insecten aan waar de vogels weer hun voordeel mee doen als er jongen zijn. Ook is het een welkome afwisseling in het voedingsaanbod. Helaas is er weinig tot niets bekend over de werkzame stoffen van deze plant. Desondanks een grassoort die we zeker aan onze vogels moeten verstrekken.

Naamgeving:
Wetenschappelijke naam: Poa annua.
Engelse naam: Annual meadow-graas.
Duitse naam: Rispengras.
Franse naam: Pâturin annuel.
Poa is het Grieks voor gras, annua betekent eenjarig.

Omschrijving:
Een snel groeiende plant. De hoogte van de plant kan 5 tot 40 cm zijn, een- of tweejarig maar kan ook overblijvend zijn. De bloeitijd ligt van januari tot en met december. De wortels kunnen een diepte van 10 tot 20 cm bereiken. De vertakte stengels groeien liggend tot recht opgaande. Meestal groeit het straatgras in kleine tot grote dichte pollen. Op natte plekken vormt dit gras zelf uitgestrekte matten. De bladeren hebben boven aan de rand een gootje. De stengelbladeren zijn gedeeltelijk gegolfd of over dwars gevouwen.

De bloem is tweeslachtig en de bloempluim is 2 tot 10 cm lang. De onderste takken van de bloem staan alleen of per twee aan de stengel. Meestal wijzen de bloemtakken iets naar beneden. In het beginstadium is de bloem groenig van kleur, in een verder stadium worden ze licht grijs tot wit. De vrucht heet graanvrucht. De zaden kunnen 5 jaar overleven en is eenzaadlobbig. De standplaats van straatgras is op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen. De grond moet matig droog tot vochtig, zeer voedselrijk, zwak zuur tot kalkhoudend zijn. Straatgras is een kruising van twee beemdgrassen, een kruising van Poa infirma en Poa supina. Blijkbaar is dit een goede kruising, want de plant is inmiddels wereldwijd verspreid. Straatgras groeit op open plekken, in plantsoenen, akkers, tussen straattegels en in graslanden.

Zoals met welke grassoort, is straatgras goed te drogen zodat we het ook kunnen verstrekken aan de vogels in de wintermaanden. Ook is hier weer van belang dat de rijpe zaden met de halmen op een goede manier gedroogd worden. Kleine bosjes met rijp zaad ophangen in een ruimte die niet vochtig is. Zorg dat er geen schimmels kunnen ontstaan bij het drogen, schimmels zijn heel slecht voor elk levende wezen. Als de halmen na het drogen muf ruiken zijner schimmels ontstaan bij het drogen. Pluk geen grashalmen om te drogen als het pas heeft geregend. Ook geen halfrijpe zaadhalmen laten drogen. Halfrijp zaad bevat veel vocht, de kans op schimmelen is dan groot.