Stamopbouw of lijnenteelt

Door Aswin Lemmens.

Als we het hebben over lijnenteelt of stamopbouw, hoor je al snel het begrip inteelt vallen. Als we broers en zussen aan elkaar koppelen spreken we over inteelt. Het genenpatroon van beide vogels is gelijk. Dat dit niet het geval is bij lijnenteelt of stam opbouw zal duidelijk worden uit dit artikel. Een eerste vereiste om aan lijnenteelt te beginnen is dat we moeten starten met twee vogels, man en pop, die aan alle eisen voldoen. Deze eisen hebben betrekking op hoe een vogel er uit ziet, goede bevedering, goede kleur, symmetrisch van tekening, maar ook de broedeigenschappen moeten goed zijn. Denk hierbij aan, de man moet de pop rustig laten broeden, de man moet goed bevruchten, de pop moet de jongen goed voeren, enz. Als we dit stel hebben geselecteerd, of natuurlijk meerdere stellen, dan kunnen we gaan broeden.

# Paring 1, geselecteerde man x pop, de jongen die hieruit voort komen hebben 50% van de eigenschappen van de man en 50% van de eigenschappen van de pop.

Als voorbeeld nemen we de manlijn, natuurlijk geldt dit ook voor de poplijn.

# Paring 2, de man uit de eerste paring koppelen we aan een jonge pop uit de eerste paring. Met andere woorden, we koppelen vader aan dochter. De jongen die uit de paring 2 voort komen bezitten 75% van de eigenschappen van de man waar we mee begonnen zijn en 25% eigenschappen van de pop.

# Paring 3, de man uit paring 1 en 2 koppelen we aan een jonge pop uit paring 2. De jongen die hieruit voort komen hebben 87,5% van de eigenschappen van de man waar we mee begonnen zijn en 12,5% van de pop waar we mee begonnen zijn enz enz.

De jongen die voortkomen uit paring 7 hebben 99,2% van de eigenschappen van de man waar we mee begonnen zijn.
Als we de vogels op deze wijze koppelen werken we nooit met twee dezelfde genenpatronen. Met andere woorden, het is geen inteelt.

Schematisch ziet lijnenteelt er als volgt uit;
We nemen nu het voorbeeld van de poplijn.
# 1ste paring, geselecteerde man x pop
► de jongen 50% 50%
# 2de paring, jonge man uit paring 1 x pop
► de jongen 75% 25%
# 3de paring, jonge man uit paring 2 x pop
► de jongen 87,5% 12,5%
# 4de paring, jonge man uit paring 3 x pop
► de jongen 93,7% 6,3%
# 5de paring, jonge man uit paring 4 x pop
► de jongen 96,8% 3,2%
# 6de paring, jonge man uit paring 5 x pop
► de jongen 98,4% 1,6%
# 7de paring, jonge man uit paring 6 x pop
► de jongen 99,2% 0,8%

De jongen uit de 7de paring zijn nu bijna gelijk( 99,2% )aan de pop. Het is raadzaam om wat vogels als reserve te hebben in verband met uitval. Als de man uitvalt in de manlijn, wat ook geldt voor de pop in de poplijn, dan moet je opnieuw beginnen. Zorg er voor dat je met goede vogels begint, fouten of slechte eigenschappen leg je op deze wijze ook vast.