Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2020-1.

Van de Voorzitter:

De voorzitter bekijkt het verloop van de leden bij de werkgroep en wat hiervan de oorzaken kunnen zijn.

Van de penningmeester:

Een kort verslag van de Bondsshow Vogel 2020 in Zwolle van afgelopen januari. Waar we weer met een info stand aanwezig waren. Over het algemeen zijn we tevreden over het verloop.

Bondsshow Vogel 2020:

De cijfers m.b.t. de deelname van de WAS leden en de behaalde punten van de vogels van de leden.

Hoofd artikel:

Heeft dit keer betrekking op de voeding van de vogels, trosgierst.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2020-2.

Van de Voorzitter:

De voorzitter geeft aan hoe we als werkgroep omgaan met de coronacrisis met betrekking tot onze activiteiten.

Van de penningmeester:

De penningmeester geeft aan hoe we er toe gekomen zijn om de leden een paraplu te geven en wat eigenlijk de bedoeling was, deze te verstrekken aan de leden bij de Nederlandse Kampioenschap in Zwolle.

Verzorging:

Dit artikel handelt over de invloed van het klimaat op onze vogels en hoe we hiermee moeten omgaan.

Onze hobby:

Een rijk geïllustreerd artikel over het houden en kweken van diverse soorten Amerikaanse sijzen door Arie Stam.

Medische aspecten:

Het artikel gaat over hoe het Embryo in het vogelei beschermd wordt tegen bacteriën.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2020-3.

Van de Voorzitter:

De voorzitter gaat dit keer in op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het voortplantingsproces van vogels. In het bijzonder over hoe het ei zich in het vogellichaam verplaatst.

Van de penningmeester:

De penningmeester verwoordt het besluit van de werkgroep om de komende ledenbijeenkomst af te zeggen in verband met het coronavirus. Verder geeft hij aan dat de leden het financieel jaarverslag kunnen in zien door een mail te sturen of te bellen met hem. Dit in verband met het afzeggen van de ledenbijeenkomst.

Het hoofd artikel:

Klimaat/omgeving en temperatuur voor Kapoetsensijzen. Door Heidi Saes.

Kweekverslagen:

– Baardsijs door Jordy van Schijndel.

– Kapoetsensijs door Aad Wijsman.

– Yarrelsijs door Aad Wijsman.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2020-4.

Van de Voorzitter:

Door de coronacrisis raken de leden hun gekweekte vogels moeilijk kwijt. Dit bespreekt de voorzitter in zijn voorwoord.

Agelopen kweekseizoen:

Heidi Saes doet in dit artikel uitgebreid verslag van het verloop van het kweekseizoen 2020.

Van de penningmeester:

Dhr. Bas Goossens heeft de penningmeester benaderd met het voorstel om een poster met alle Amerikaanse sijzen er op te sponseren die dan gratis aan de WAS leden worden verstrekt. Natuurlijk is de werkgroep op zijn voorstel ingegaan.

Kweekverslag:

Het kweekverslag, van René Schonewille, dit keer heeft betrekking op de Magellaansijs. Het verslag is rijkelijk geïllustreerd met foto’s.

Nieuwe ontwikkelingen bij het ontstaan van de Amerikaanse sijzen:

Over dit onderwerp gaat het sluit artikel dit keer.