Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2020-1.

Van de Voorzitter:

De voorzitter bekijkt het verloop van de leden bij de werkgroep en wat hiervan de oorzaken kunnen zijn.

Van de penningmeester:

Een kort verslag van de Bondsshow Vogel 2020 in Zwolle van afgelopen januari. Waar we weer met een info stand aanwezig waren. Over het algemeen zijn we tevreden over het verloop.

Bondsshow Vogel 2020:

De cijfers m.b.t. de deelname van de WAS leden en de behaalde punten van de vogels van de leden.

Hoofd artikel:

Heeft dit keer betrekking op de voeding van de vogels, trosgierst.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2020-2.

Van de Voorzitter:

De voorzitter geeft aan hoe we als werkgroep omgaan met de coronacrisis met betrekking tot onze activiteiten.

Van de penningmeester:

De penningmeester geeft aan hoe we er toe gekomen zijn om de leden een paraplu te geven en wat eigenlijk de bedoeling was, deze te verstrekken aan de leden bij de Nederlandse Kampioenschap in Zwolle.

Verzorging:

Dit artikel handelt over de invloed van het klimaat op onze vogels en hoe we hiermee moeten omgaan.

Onze hobby:

Een rijk geïllustreerd artikel over het houden en kweken van diverse soorten Amerikaanse sijzen door Arie Stam.

Medische aspecten:

Het artikel gaat over hoe het Embryo in het vogelei beschermd wordt tegen bacteriën.