Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2022-1.

Voorwoord:

Hoe moeten we omgaan met de hoge temperaturen, in de zomermaanden die dan ontstaan door de klimaatveranderingen, in de vogelverblijven.

Nieuwsbulletin van de voorzitter:

In deze nieuwe rubriek geeft de voorzitter bestuurszaken aan die op dat moment spelen. Dit keer heeft dat te maken met de bestuurswijzigingen per 1 maart 2022. Ook is hierin aandacht voor de eerste ledenbijeenkomst sinds de caronacrisis, die gehouden gaat worden op 25 juni a.s.

Bestuurswijziging:

Een afscheidswoord voor de aftredende voorzitter Wim Schrijver en aftredende penningmeester Herman van ’t Erve.

Hoofd artikel:

Vogel UV-lamp of zonlicht is de titel van dit uitgebreid artikel met ruime illustraties van de hand van Jordy van Schijndel.

Tussen artikel:

De mogelijkheden op een rij van kweekapp Birdegg.

Kweekverslag:

Een kweekverslag van Geert Remels. Hij kweek met Kapoetsensijzen, Geelbuiksijzen en Magellaansijzen lutino. Het artikel is ruim geïllustreerd.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2022-2.

Voorwoord:

De functie stuitklier wordt dit keer beschreven.

Van de voorzitter:

In deze rubriek bespreekt de voorzitter de lopende zaken van de werkgroep.

Artikel voeding:

Dit item gaat deze keer over maagkiezel, vogelgrit en sepia. Welke functie hebben deze stoffen in de voeding van onze vogels.

Hoofdartikel:

Dit item is deze keer in de vorm gedaan van een interview over de manier van kweken die Jo Evers hanteert. Het artikel is ruim geïllustreerd met foto’s.

Slotartikel:

Beschreven wordt wat de wilde plant Esparcette betekenen kan in de voeding van onze Amerikaanse sijzen.