Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2021-1.

Van de Voorzitter:

De voorzitter beschrijft wat we als werkgroep bedacht hebben om op een veilige manier aan huis, in deze coronatijd, om vogels te kunnen verkopen en kopen.

Van de penningmeester:

De penningmeester gaat globaal in op de financiële situatie van 2020.
Verder geeft hij aan om na 11 jaar zijn taak als penningmeester te willen overdragen. Daarom vraagt hij aan de leden wie hem wil opvolgen.

Kweekverslag:

Een kweekverslag van Kees Boogaard van de Treursijs. Een ruim beschreven kweekverslag dat rijkelijk geïllustreerd is met foto’s.

Kweekverslag:

Het tweede kweekverslag in deze uitgave komt van Jordy van Schijndel en gaat over de Magellaansijs. Ook dit kweekverslag is ruim van opzet en is ook weer rijk geïllustreerd met foto’s.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2021-2.

Van de Voorzitter:

De voorzitter beschrijft alle functies die de veren van een vogel hebben.

Van de penningmeester:

De penningmeester staat stil bij het overlijden van een prominent lid Bennie Braakman.

Welke kleur moeten de hoorndelen van de Amerikaanse sijzen hebben. Dat is in een tabel weergeven.

Artikel:

Voorbereiding op het kweekseizoen van Jordy van Schijndel.

Kweekverslag:

Kweekverslag van Jaques Slagt. Jaques kweekt met Kapoetsensijzen en Magellaansijzen.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2021-3.

Van de Voorzitter:

De kleur van de bevedering van een vogel heeft meerdere functies.

Van de penningmeester:

De penningmeester staat stil bij het overlijden van onze secretaris Bert Prins, Bert is op 2-7 van dit jaar overleden.
Ook herinnert hij aan de oproep om zich kandidaat te stellen voor de functie van penningmeester.

Algemene artikel:

Hier in wordt duidelijk dat we kunnen aannemen dat Amerikaanse sijzen ook trekken naar ander oorden.

Hoe verzorg en kweek ik mijn Kapoetsensijzen:

Een uitvoerig en rijk geïllustreerd artikel geschreven door Leo Hameren.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2021-4.

Van de Voorzitter:

Dit keer wil ik de aandacht vestigen op het feit dat nogal wat beginnende kwekers van Amerikaanse sijzen het te snel opgeven. Als de kweek niet meteen lukt, wordt er al snel mee gestopt. Bij de kweek van Amerikaanse sijzen is het een kwestie van volhouden.

Onze nieuwe voorzitter, Jordy van Schijndel stelt zich voor.

Het hoofdartikel gaat dit keer over kweekvluchten, vluchtkooi en/broedkooi. Het artikel is van de hand van Jordy van Schijndel en is rijk geïllustreerd met foto’s.

Het voedingsartikel gaat over Daslook.

Het artikel over verzorging in deze uitgave gaat over bestrijding van insecten bij onze vogels door middel van de Koffieplant.