Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2022-1.

Voorwoord:

Hoe moeten we omgaan met de hoge temperaturen, in de zomermaanden die dan ontstaan door de klimaatveranderingen, in de vogelverblijven.

Nieuwsbulletin van de voorzitter:

In deze nieuwe rubriek geeft de voorzitter bestuurszaken aan die op dat moment spelen. Dit keer heeft dat te maken met de bestuurswijzigingen per 1 maart 2022. Ook is hierin aandacht voor de eerste ledenbijeenkomst sinds de caronacrisis, die gehouden gaat worden op 25 juni a.s.

Bestuurswijziging:

Een afscheidswoord voor de aftredende voorzitter Wim Schrijver en aftredende penningmeester Herman van ’t Erve.

Hoofd artikel:

Vogel UV-lamp of zonlicht is de titel van dit uitgebreid artikel met ruime illustraties van de hand van Jordy van Schijndel.

Tussen artikel:

De mogelijkheden op een rij van kweekapp Birdegg.

Kweekverslag:

Een kweekverslag van Geert Remels. Hij kweek met Kapoetsensijzen, Geelbuiksijzen en Magellaansijzen lutino. Het artikel is ruim geïllustreerd.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2022-2.

Voorwoord:

De functie stuitklier wordt dit keer beschreven.

Van de voorzitter:

In deze rubriek bespreekt de voorzitter de lopende zaken van de werkgroep.

Artikel voeding:

Dit item gaat deze keer over maagkiezel, vogelgrit en sepia. Welke functie hebben deze stoffen in de voeding van onze vogels.

Hoofdartikel:

Dit item is deze keer in de vorm gedaan van een interview over de manier van kweken die Jo Evers hanteert. Het artikel is ruim geïllustreerd met foto’s.

Slotartikel:

Beschreven wordt wat de wilde plant Esparcette betekenen kan in de voeding van onze Amerikaanse sijzen.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2022-3.

Voorwoord:

Wat zijn de functies van de kleur van de bevedering van vogels.

Van de voorzitter:

De voorzitter kijkt terug op de ledenbijeenkomst van 25 juni 2022.
Het rustiger aan doen van Henk van Marwijk en het erelidmaatschap die de werkgroep aan hem heeft toegekend voor zijn vele taken die hij voor de werkgroep heeft gedaan.

De nieuwe ledenadministrateur Jeroen van der Molen, wordt welkom geheten.

De werkgroep is nog steeds op zoek naar bestuursleden.
De contributie verhoging van € 17,50 naar € 20,00 per januari 2023.

Verzoek aan de leden:

De SEC heeft gevraag of we willen deelnemen aan hun Eendaagse Tentoonstelling. Hiervoor zoeken we leden die ons daar willen vertegenwoordigen.

Ledenbijeenkomst:

Verslag van de ledenbijeenkomst van 25 juni 2022 door Ad Wijsman.

Hoofdartikel:

Heidi Saes beschrijft hoe zij gekomen is tot het kweken van vogels.

Even voorstellen:

In dit artikel stelt Jeroen van der Molen zich voor als de nieuwe ledenadministrateur van de werkgroep.

Voeding:

Hierin wordt besproken wat de werking is van spirulina.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2022-4.

Voorwoord:

De functie van maagkiezel in de voeding van vogels.

Nieuwsbulletin van de voorzitter:

De voorzitter beschrijft de ontwikkelingen op bestuursniveau.

Functie van kleuren van de veren van vogels:

Een artikel van ruime opzet en geïllustreerd met afbeeldingen.

Kweekverslag:

Dit keer twee kweekverslagen.

Het eerste kweekverslag over de kweek met de Treursijs van Pim Weurman.

Het tweede kweekverslag gaat over de Mangellaansijs van Bert Zwinkels.

Voeding | wilde planten:

Als afsluiting van deze uitgave beschrijven we Kaasjeskruid met mooie foto’s.