Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2023-1.

Voorwoord:
Vogels die trekken besluiten op een gegeven moment niet meer te trekken. Een onderzoek waar de Dennensijs bij betrokken was.

Voeding:
– Een artikel over het kruid Bitterzoet.
– En een artikel over de Wilde lijsterbes

Hoofd artikel:
Evolutie van de Amerikaanse sijzen. Rijkelijk geïllustreerd.

Kweekverslag:
Een kweekverslag over de Yarrelsijs door Eddy Willems.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2023-2.

Voorwoord:

Dit gaat deze keer over de functie van het voeren van kruidenplanten aan vogels.

Secretaris:

Verslag van de ledenbijeenkomst van 15 april 2023 in Soest.

Bestuursmededeling:

Een relaas over bewijs van vakbekwaamheid voor gezelschapsdieren.

Voeding:

De voordelen van het voeren van Moederkruid aan onze vogels.

Ook een artikel over voeding m.b.t. de donkere hoorndelen van de vogels, Bruidssluier nieuwe bevindingen.

Medische aspecten:

Het slotartikel gaat dit keer over de zang van vogels.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2023-3.

Voorwoord:

Hoe belangrijk zijn zitstokken voor een vogel.

verheidsmaatregelen met betrekking tot het houden van vogels.

Vakbekwaamheid….. moet ik daarvoor een cursus volgen?

Kweekverslag.

Jacques Slagt beschrijft hoe hij met zijn Amerikaanse sijzen omgaat en kweekt.

Het houden en kweken van de Dennensijs door Ditmar Oppermann.

Voeding.

De Jeneverbes als voeding voor onze vogels


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2023-4.

Voorwoord:

Er zijn nieuwe bevindingen met betrekking tot de hersenen van vogels. Het voorwoord gaat dit keer over deze nieuwe bevindingen.

Bestuursmededeling:

Het eerste onderwerp in dit item: de nieuwe voorzitter René Schonewille stelt zich voor aan de leden.

Het tweede onderwerp heeft betrekking op de wetgeving met betrekking tot het houden en kweken van vogels.

Ledenbijeenkomst:

Kort verslag van de ledenbijeenkomst in Soest van 14-10-2023.

Tentoonstellingen waar de WAS met een stand aanwezig is:

Kort verslag van de ééndagstentoonstelling van de S.E.C. van de gespreksgroep Groningen, Drenthe en Overijssel gehouden in Geesbrug op 21-1-2023.

Wilde planten:

Het eerste onderwerp in dit item: hoe we Dennenbomen kunnen gebruiken bij onze hobby.

Het tweede onderwerp heeft betrekking op het kruid Betonie.