Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2018 – 1.

Van de voorzitter:

De voorzitter legt uit hoe de nieuwe opzet gaat worden van de ledenbijeenkomst in Soest in oktober en waarom we dit willen doen. Zie ook voorwoord, “Voorwoord Sijzenbulletin 2018- 1”.

Het eerste artikel gaat over het smaakzintuig van vogels.

Het tweede artikel geeft een overzicht van de temperaturen in het broedseizoen van de Amerikaanse sijzen. Helaas staat er in dat in het overzicht een fout. De Diksnavelsijs wordt twee keer genoemd en de Mexicosijs niet. Nummer 7 in de lijst moet de Mexicosijs zijn.

Het hoofdartikel beschrijft de herkomst en verschijningsvormen van de Dennensijs.

Van de penningmeester:

De penningmeester geeft een sfeer van Vogel 1018.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2018 – 2.

Van de voorzitter:

De voorzitter benadrukt dat er in 2019 de wereldshow in Nederland gehouden wordt. Hij roept de leden op om zoveel mogelijk Amerikaanse sijzen in te schrijven omdat de wereldshow een goed manier is om onze werkgroep te promoten. Om dit goed te kunnen organiseren zijn er leden nodig om onder andere de stand te bemannen. Hiertoe doet hij dan ook een oproep aan de leden.

Van de Secretaris.

De secretaris doet verslag van de ledenbijeenkomst van zaterdag 7 april 20018.

Van het bestuur.

Deze mededeling van het bestuur heeft te maken met de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot de privacy.

Het eerste artikel geeft een overzicht van het aantal leden van de WAS in de loop van de jaren.

Het hoofdartikel is een kweekverslag van de Columbiasijs door Ad Hellemons.

Het afsluitende artikel gaat dit keer over het voedingsproduct “Perle Morbide”. Toegelicht met ervaringen die Frans Grijseels heeft met dit voedingsproduct.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2018 – 3.

Van de voorzitter:

Na het broedseizoen horen we vaker dat er meer mannen dan poppen of omgekeerd gekweekt zijn. Ook nu is dat weer zo. De voorzitter wijst op de methode om dit te voorkomen, namelijk kweken aan de hand van het bioritme van de vogels. Zie hiervoor het artikel op onze website.
Verder wijst de voorzitter er op dat de ledenbijeenkomst in oktober anders van opzet is. zie voor het artikel in de Sijzenbulletin nummer 1 van 2018.
Ook wijst de voorzitter er op dat de wereldtentoonstelling in januari 2019 in Nederland gehouden wordt. Het is een mooie gelegenheid om de Amerikaanse sijzen te promoten. Daar is dan ook de vraag aan de leden om zoveel mogelijk Amerikaanse sijzen in te schrijven.

Een van de artikelen geeft een beeld van de ademhaling van vogels. Het artikel is geïllustreerd met afbeeldingen van de ademhalingsfasen.

Het artikel met betrekking tot de voeding gaat over Akkerhoningklaver.

Het hoofdartikel gaat dit keer over het houden van meerdere koppels vogels bij elkaar door Heidi Saes.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2018-4.

Van de voorzitter:

Van 10 tot en met 13 januari 2019 wordt de wereldtentoonstelling gehouden in Zwolle.

De voorzitter roept alle leden op om zoveel als mogelijk Amerikaanse sijzen in te schrijven voor deze tentoonstelling. Het is een goede plek om onze werkgroep te promoten.

Karel van Ginkel geeft in dit artikelen verslag van een van de twee discussiegroep van de ledenbijeenkomst van afgelopen oktober. Deze informatieve discussie gaat over het bestrijden van ongedierte bij onze vogels. Producten voor deze bestrijding worden besproken.

Van de penningmeester:

De penningmeester doet kort verslag van de ledenbijeenkomst van 6 oktober 2018.

Hoofdartikel:

Dit artikel heeft deze keer betrekking op voeding en omschrijft het gebruik van knoflook bij vogels.

Het volgende artikel gaat over het ontstaan van kleur en tekening van het vogelei.

Het afsluitend artikel geeft het nut aan van vogelgrit als onderdeel van de voeding van vogels.