Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2018 – 1.

Van de voorzitter:

De voorzitter legt uit hoe de nieuwe opzet gaat worden van de ledenbijeenkomst in Soest in oktober en waarom we dit willen doen. Zie ook voorwoord, “Voorwoord Sijzenbulletin 2018- 1”.

Het eerste artikel gaat over het smaakzintuig van vogels.

Het tweede artikel geeft een overzicht van de temperaturen in het broedseizoen van de Amerikaanse sijzen. Helaas staat er in dat in het overzicht een fout. De Diksnavelsijs wordt twee keer genoemd en de Mexicosijs niet. Nummer 7 in de lijst moet de Mexicosijs zijn.

Het hoofdartikel beschrijft de herkomst en verschijningsvormen van de Dennensijs.

Van de penningmeester:

De penningmeester geeft een sfeer van Vogel 1018.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2018 – 2.

Van de voorzitter:

De voorzitter benadrukt dat er in 2019 de wereldshow in Nederland gehouden wordt. Hij roept de leden op om zoveel mogelijk Amerikaanse sijzen in te schrijven omdat de wereldshow een goed manier is om onze werkgroep te promoten. Om dit goed te kunnen organiseren zijn er leden nodig om onder andere de stand te bemannen. Hiertoe doet hij dan ook een oproep aan de leden.

Van de Secretaris.

De secretaris doet verslag van de ledenbijeenkomst van zaterdag 7 april 20018.

Van het bestuur.

Deze mededeling van het bestuur heeft te maken met de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot de privacy.

Het eerste artikel geeft een overzicht van het aantal leden van de WAS in de loop van de jaren.

Het hoofdartikel is een kweekverslag van de Columbiasijs door Ad Hellemons.

Het afsluitende artikel gaat dit keer over het voedingsproduct “Perle Morbide”. Toegelicht met ervaringen die Frans Grijseels heeft met dit voedingsproduct.