Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2019 – 1.

Van de voorzitter:

De voorzitter brengt het zuiver en onzuiver van de Amerikaanse sijzen ter sprake. De vraag is

in deze hoeveel de kwekers hier aandacht aan moeten besteden.

Van de penningmeester:

Introduceert de lezing voor de komende ledenbijeenkomst van 6 april 2019. René Kleine zal dan

het houden en kweken van Europese cultuur vogels bespreken.

Van de coördinator wereldshow:

Hij doet verslag van het aanwezig zijn van de werkgroep bij de wereldshow in Zwolle begin januari.

Het volgende artikel geeft de uitslagen van de behaalde resultaten van de WAS leden op de wereldshow.

Kweekverslag:

Dit keer is het kweekverslag over de Magellaansijs van Aad Wijsman.

Voeding:

Het slotartikel gaat over het voeren aan onze vogels van doperwten en de voordelen hier van. Het artikel is van Heidi Saes.