Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2023-1.

Voorwoord:
Vogels die trekken besluiten op een gegeven moment niet meer te trekken. Een onderzoek waar de Dennensijs bij betrokken was.

Voeding:
– Een artikel over het kruid Bitterzoet.
– En een artikel over de Wilde lijsterbes

Hoofd artikel:
Evolutie van de Amerikaanse sijzen. Rijkelijk geïllustreerd.

Kweekverslag:
Een kweekverslag over de Yarrelsijs door Eddy Willems.


Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2023-1.

Voorwoord:

Dit gaat deze keer over de functie van het voeren van kruidenplanten aan vogels.

Secretaris:

Verslag van de ledenbijeenkomst van 15 april 2023 in Soest.

Bestuursmededeling:

Een relaas over bewijs van vakbekwaamheid voor gezelschapsdieren.

Voeding:

De voordelen van het voeren van Moederkruid aan onze vogels.

Ook een artikel over voeding m.b.t. de donkere hoorndelen van de vogels, Bruidssluier nieuwe bevindingen.

Medische aspecten:

Het slotartikel gaat dit keer over de zang van vogels.