Producten om vedermijt, bloedluis enz. te bestrijden.

Samenvatting van de gespreksgroep op de WAS-vergadering van 6 oktober 2018.
Door: Karel van Ginkel.
2018.

Volgende producten werden voorgesteld door Jacques:

Alle producten komen uit de professionele landbouw (kippen, rund en varken): Het vertrekpunt moet altijd zijn het proper houden van de hokken – dit is een eerste vereiste om een goede kweek te kunnen hebben. Als de kooien vergeven zijn van de bloed- of zwarte mijten dan komt de gezondheid en de conditie van de vogels in het gedrang (bloedverlies) en mogen er zeker geen goede kweekresultaten verwacht worden.

Noromectine:

Een product dat gebruikt wordt om elke vogel individueel te behandelen. Deze bestaat erin om met een wattenstaafje het naakte vlies in de vleugelbocht (waar o.a. kanaries ingeënd worden) in te strijken met het product omdat een druppel in de nek een te zware dosis zou zijn zodat dit de gezondheid van de vogels zou kunnen schaden. De werkingsduur is ongeveer twee en halve maand.

Randopmerking: Bij de kleur- en postuurkanaries wordt dit product al jaren in het drinkwater gebruikt. Omdat het product eigenlijk niet in water oplosbaar is moet het onmiddellijk opgenomen worden door de vogels omdat het na een half uur zijn werking verliest. Tip – zet uw vogels een paar uur zonder drinken en geef dan een heel kleine hoeveelheid drinken – de vogels zullen allemaal dringen om te kunnen drinken. Daarna kan het restant weggegooid worden en de vogels opnieuw voorzien van proper drinkwater.

Oromec:

Een mijtbestrijdingsmiddel dat wel oplosbaar is in water. Dient drie dagen verstrekt te worden aan een verhouding van 6 ml per liter water. Werkzaam gedurende twee maanden.

Taktic:

Een product op basis van amitraz. Kan na het schoonmaken van de kooien verneveld worden in de kooien (vogels mogen in de kooi blijven maar mogen niet rechtstreeks nat gespoten worden). Dosering: 2 ml per liter water. De oplossing kan niet bewaard worden – dus niet meer aanmaken als direct kan opgebruikt worden.

Picosan:

Een poeder dat wateroplosbaar is en na verneveling een witte film achterlaat op de wanden van de kooien en hierdoor het chitine panster van de mijten beschadigt waardoor deze uitdrogen. Het poeder kan ook rechtstreeks in de nesten aangebracht worden en beschermt alzo de aanwezige jongen. Dosering: afhankelijk van de besmetting 4 à 5 eetlepels poeder oplossen per liter water en dan vernevelen in de ruimte.

Verder kwamen nog aan bod:
=Ardapp : een goed gekend product dat officieel niet meer beschikbaar is in Nederland en België, maar in Duitsland nog altijd vrij op beurzen is aan te schaffen. Een prima product dat ook een vrij lange werking heeft.

= Mottenbollen : de werking hiervan is heel beperkt

= Kopersulfaat : wordt door sommige duivenliefhebbers nog gebruikt.

= De ruimte voor 5 dagen verwarmen tot 65 graden – is eigenlijk voor particuliere vogelliefhebbers niet mogelijk maar in de kippenindustrie wordt het wel toegepast.

= Eucalyptus – heeft een aangename geur maar de werking tegen mijten is eerder beperkt.

Tips:
• Slecht smakende producten in het drinkwater kunnen verdoezeld worden door het met suiker of honing aan te zoeten zodat de vogels toch voldoende product binnenkrijgen.
• Regelmatig veranderen van product voorkomt resistentie van de in de kooi aanwezige mijten.
Verslaggever van dienst Karel van Ginkel, met dank aan Jacques en iedereen die zijn visie op de zaak
bespreekbaar maakte, waardoor het een leerrijke vergadering werd.