Privacy regels.

Op 25 Mei 2018, verandert de wet W.B.P. (wet bescherming persoon gegeven. De benaming wordt nu wet A.V.G. ( Algemene verordening gegevens bescherming).

Het is een oude wet in een nieuw jasje, maar wel in een strenger jasje en een jasje wat strenger gecontroleerd gaat worden.

Voor ons als W.A.S zal er niet zo veel veranderen daar wij geen vereniging zijn maar een werkgroep, en als doel hebben de vogelhobbyist zo goed mogelijk te informeren over de Amerikaanse sijs , en geen commerciële doel einden hebben. Duidelijk moet zijn wat er met de gegevens van u als lid gebeurt, hoe ze worden beheerd, en hoe ze worden gebruikt.

Wij zullen dan ook onze aanmelding formulieren aanpassen, waar in U duidelijk maakt dat u toestemming geeft voor het opslaan van uw gegevens, die uitsluitend zullen dienen voor leden administratie en contributie innen enz.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. De gegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap verwijderd.

Deze privacy regels hebben voor leden en niet leden betrekking op de volgende activiteiten van de werkgroep:

– De leden laten toekomen van ons clubblad het Sijzenbulletin. In het Sijzenbulletin worden kweekverslagen opgenomen met vermelding van de schrijver en zijn eigen gemaakte foto’s.

– Via de ledenadministratie wordt een ledenlijst bijgehouden. Deze ledenlijst kan door leden opgevraagd worden.

– Met betrekking tot onze website, ook hier op worden kweekverslagen opgenomen met vermelding van de schrijver en zijn eigen gemaakte foto’s. Op de website hebben leden en niet leden de mogelijkheid op Amerikaanse sijzen aan te bieden, te kopen of te ruilen. Ook hier worden persoonsgegevens vermeld. De privacy regels gelden ook voor niet leden. De website heeft een webshop. Hier kunnen leden en niet leden Was uitgaven en uitgaven van derden kopen.

– Bij de tweemaal gehouden ledenbijeenkomsten worden foto’s gemaakt om op onze website een sfeerverslag op te nemen.