Oproep aan de leden

Het bestuur vraagt aan de leden om kweekverslagen te schrijven.
Wij hebben deze kweekverslagen nodig om ons clubblad “Sijzenbulletin” aantrekkelijk te houden
en helpen we gelijktijdig beginnende kwekers van Amerikaanse sijzen om zo onze hobby te stimuleren.
Voor vragen neem contact op met Aswin Lemmens.