Ledenbijeenkomst 25 juni 2022

Bijeenkomst voor 19 maart AFGELAST. Nieuw voorstel voor 25 juni 2022

Onze leden geven bij het bestuur aan dat ze een bijeenkomst nog niet zien zitten i.v.m. Covid-19. We hebben daarom besloten deze niet door te laten gaan.
We kunnen en willen echter niet blijven uitstellen en hebben een alternatief bedacht voor 25 juni 2022. Hierbij speelt veiligheid en gezondheid een grote rol omdat we niet willen dat onze leden iets overkomt. We hebben gekozen voor een andere en meer ‘professionele locatie’ waarbij ventilatie, afstand, catering e.d. voldoen aan de Covid-19 richtlijnen.

Ook het moment is gewijzigd, namelijk juni. De ervaring leert ons dat er halverwege het jaar andere ontwikkelingen spelen m.b.t. Covid-19. We hebben een datum als optie besproken met de organisatie. Doorgang is afhankelijk van voldoende animo. Minimaal 40 en maximaal 55 personen. Hierbij kijkend naar de aantallen van voorheen de bijeenkomsten te Soest. Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn, zullen we het niet door laten gaan en dit tijdig met de al aangemelde personen communiceren. Toegangseisen zijn gelijk aan de dan geldende Covid-19 regels.

Hieronder het adres van de locatie en concept programma (het gaat hier om een verzorgde dag).
Parkeerkosten € 8,- en voor eigen rekening (alleen pin mogelijk).

Agenda
10.00 uur Binnenkomst met koffie/thee
10.15 uur Bestuurlijke mededelingen: o.a. afscheid Wim en Herman
11.00 uur Gastspreker
12.00 uur Lunch
12.45 uur Gastspreker
13.45 uur Koffie/thee: bijpraten en loterij
14.30 uur Einde bijeenkomst

Locatie:
1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch (nabij centraal station)
Oude Engelenseweg 1 | 5222 AA te ’s-Hertogenbosch

Wanneer: zaterdag 25 juni

Tijd: 10.00 uur – 14.30 uur

Aanmelden:
Uiterlijk 10 april per mail bij Aswin Lemmens en Jordy van Schijndel.
Graag duidelijk naam/namen en telefoonnummer(s) vermelden.