Jubileum 10 jaar WAS

10-jaar-was-2012-2-sijzenbulletin

Dit jaar, 2012, om precies te zijn 6 april, bestaat de Werkgroep Amerikaanse Sijzen 10 jaar. De oprichting van de misschien wel jongste speciaal club van de NBVV. Dit met het doel het promoten van de Amerikaanse sijs. Een terugblik op ontwikkelingen in onze werkgroep.

Ontstaan van de WAS:
In december 2001 stond een oproep in “Onze vogels” om te kijken of er interesse was bij de kwekers van Amerikaanse sijzen om te komen tot een eerste bijeenkomst. Er was voldoende belangstelling, zodat de eerste bijeenkomst georganiseerd kon worden.

De oprichtingsvergadering was op zaterdag 6 april 2002 te Soest. Op deze vergadering waren 12 liefhebbers aanwezig en werd besloten om de Werkgroep op te starten. Het gaat te ver om iedereen persoonlijk te noemen. Maar een aantal enthousiaste liefhebbers hebben hier het initiatief in genomen. De visie van de werkgroep werd officieel vastgelegd in statuten en reglementen. Het was een goede en gedreven ploeg en zij hebben in goede harmonie de werkgroep opgebouwd. Tot op heden is het bestuur van de werkgroep stabiel te noemen. Al is het wenselijk dat er enkele mensen bij komen.

Het aantal leden is constant groeiend geweest. De eerste jaren groeide het aantal leden rustig maar gestaag. Dit ging in de trant van 50 aan het eind van het eerste jaar. Het tweede jaar werd beëindigd met ongeveer 90 leden. Tot op heden hebben wij 170 leden uit voornamelijk België en Nederland. Gezien het bovenstaande zit de Amerikaanse sijs in de lift bij de liefhebbers.

Promotie van de Amerikaanse sijs:
Het promoten en vertegenwoordigen van deze mooie sijzen met zijn kleurenpracht en karakter zijn een van de hoofddoelstellingen van onze werkgroep. Dit doen wij door twee á drie maal per jaar een ledenbijeenkomst te houden in het mooie onderkomen van vogelvereniging Vogelzang in Soest. Wij zijn een “landelijke” vereniging en hebben voor Soest gekozen omdat dit het meest centraal gelegen is.

De ledenbijeenkomsten worden goed bezocht. Wij starten met een ledenvergadering, gevolgd door een lezing, verkoop- cq ruilbeurs en als afsluiting een verloting. Het belangrijkste op deze dagen zijn toch wel de vogelpraatjes over deze sijzen. Zo rond half drie gaan de mensen voldaan naar huis. In oktober wordt er voor onze leden een tafelkeuring gehouden. Deze keuring is gratis, middels de gele keurbriefjes kan een kweker zien waar hij staat met zijn vogels.

Het “Sijzenbulletin” verschijnt vier maal per jaar. Het is een graag gelezen informatieblad en wordt gewaardeerd door de leden. Vanaf de beginjaren zijn hier verschillende drukkers die het bulletin en andere zaken kosteloos of zelfs tegen een geringe(sponsoring) vergoeding drukte. Waarvoor bedankt.!!

Het ontwikkelen van de standaardeisen voor onze Amerikaanse Sijzen is een van de zaken waar we ons de laatste jaren mee bezig gehouden hebben. Hiervoor zijn een aantal studiegroepen in het leven geroepen die voor een bepaalde soort Amerikaanse sijs zijn gaan onderzoeken hoe de soort er moet uitzien. Door de discussies in de studiegroepen en het terug koppelen naar de ledenbijeenkomsten als ook de ervaringen die we hebben opgedaan bij de tafelkeuringen, zijn we tot een bepaalde aanpak gekomen om de standaardeisen op papier te krijgen. Dit is een flinke klus geweest waar we veel bij opgestoken hebben. Een van de rode draden in deze ontwikkeling heeft de tafelkeuring gespeeld. Samen met de keurmeesters, waarvan er een aantal lid zijn van onze werkgroep, zijn we bij het keuren van de sijzen stap voor stap verder gekomen met het bepalen van hoe de sijzen moeten uitzien om langzaam maar zeker uit te komen bij het ideaalbeeld van de soorten sijzen. Naar aanleiding van de stappen die we maakten bij het keuren werden de standaardeisen op papier aangepast. De uiteindelijke versie is samengesteld in samenwerking met de Keurmeestersvereniging van Tropen en Parkieten. De Keurmeestervereniging van Tropen en Parkieten van de N.B.v.V. hebben onze standaardeisen/soortomschrijving in hun bijscholingsprojecten gebruikt. Een zeer ambitieus project dat we op onze schouders hebben genomen draagt nu al bij aan het beter keuren van de Amerikaanse sijzen

Onze website www.werkgroepamerikaansesijzen, is een belangrijk middel om met onze leden in contact te kunnen treden en informatie over onze werkgroep te kunnen verspreiden.

Doelstellingen:
Het promoten van de werkgroep is op een aantal wijze ter hand genomen in de afgelopen tien jaar. Zo staat de WAS met een informatiestand op een aantal grote vogeltentoonstellingen zoals de Bondsshow Vogel in Apeldoorn en de Europese cultuurvogel tentoonstelling van de S.E.C. in Rosmalen. Over belangstelling met onze stand hebben we meestal niet te klagen. De folders die we uitdelen aan belangstellenden worden gretig afgenomen. De drie of vier dagen die we er zijn, wordt veel informatie gegeven over de Amerikaanse sijzen. De stand wordt die dagen bevolkt door steeds wisselende leden. De vogels worden geschouwd in vitrines die mooi aangekleed worden. Bezoek onze stand eens, de koffie staat klaar.

In het verleden werden zowel de Zwartkopsijs als de Magellaansijs gevraagd in het vraagprogramma van de N.B.v.V. Het gaat hierbij om een en dezelfde vogel. De werkgroep heeft afgesproken om onduidelijkheden te voorkomen, bij de kwekers en keurmeesters, om alleen de naam Magellaansijs voortaan te gebruiken. Door ons toe doen en de ondersteuning in deze van de Vereniging van keurmeesters van tropen en parkieten heeft de Bond zwartkopsijs uit het vraagprogramma verwijderd.

Per april 2009 is de werkgroep een speciaal club geworden van de N.B.v.V. Desalniettemin blijven wij gewoon de naam werkgroep houden. Wij hebben ons als speciaal club laten registreren bij de bond om een aantal praktische en inhoudelijke redenen. Betere mogelijkheden om het gedachtegoed van de werkgroep uit te kunnen dragen. Erkenning in een landelijke organisatie van ons bestaansrecht. Meer faciliteiten, “Vogel” in Apeldoorn, om onze ideeën te kunnen uitdragen, waardoor we meer liefhebbers kunnen bereiken.

Bestaansrecht:
Zoals u leest en ziet is de WAS actief en gewaardeerd door de vogelliefhebber. Zij durven het aan om met deze sijzen te kweken. De eerste tien jaar van het bestaan van onze werkgroep mag als een succes worden betiteld. Een constant aantal leden en onze activiteiten geven dit duidelijk aan. Op naar ons volgende succesvol jubileum met als hoofddoel deze aantrekkelijke en mooie sijzen te behouden voor onze volières.