Invloed klimaat en omgeving op onze sijzen.

Door: René Schonewille.

2020.

Onze Amerikaanse sijzen komen op gehele continent van Amerika voor. De Dennensijs is een bewoner van de naaldboom bossen van noord Amerika, zelfs diep in Alaska zijn broedresultaten in de zomermaanden bekend, in het najaar trekken ze zuidelijker om aan ergste kou te ontwijken, en waar een iets langer daglengte aanwezig is. De Dennensijs is aangepast met zijn verenpak om kou en lager temperaturen te door staan, in vergelijking met een Yarrelsijs welke het leefgebied in het puntje boven in Brazilië ligt, pal boven de evenaar, de Yarrelsijs heeft een veel dunner verenpak, immers de tempratuur is daar altijd rond de 30 graden en 12 uur licht en 12 uur donker.

Ook onze Baardsijs welke voorkomt in het uiterste van Argentinië, is ook goed bestand tegen kou en een wat vochtigere klimaat in de wintermaanden.

Ik heb zo net de Yarrelsijs al aangehaald, maar nemen we nu de Kapoetsen-, Columbiasijs , en meer soorten welke een leefgebied precies of net bij de evenaar ligt, ze hebben allemaal een wat dunner verenpak, en kwa lichaamsbouw behoren ze tot de kleinste onder de Amerikaanse sijzen familie.

We zien dit verschijnsel op elke continent, kijk eens dichter bij huis, we kennen bij ons putter (carduelis carduelis) een prachtig vogeltje, welke veel voorkomt in tuinen, parken met een formaat van 12,5 a 13 cm en rank lichaam met een lichaamsgewicht van ongeveer 14 gram. Nemen wij de putter welke in het zuiden van Europa voorkomt, ook wel de parva putter genoemd, deze is maar rond de 11 cm en veel slanker gebouwd en zijn lichaamsgewicht is ook 2 gram minder, terwijl de grootste putters in Europa boven bij de poolgrens leven, zij kennen een formaat van 19 a 20 cm en lichaamsgewicht welke ook rond de 19 gram zit.

Om te overleven in het natuur hebben blijkbaar de grootste van een soort zich beter aangepast in koudere omstandigheden, en door evolutie heeft dit geuit in een groter formaat en voller verenpak. Zelfs bij mensen, is dit beeld duidelijk waarneembaar onze zuidelijker Europanen zijn over het algemener kleiner, dan de grote Europanen uit Scandinavië.

Met dit gegeven, ben ik ga kijken wat dit zou of kan beteken voor onze Amerikaanse sijzen in gevangenschap, ik ga zelfs jaarlijkse naar Europa’s grootse vogelshow en beurs in Reggio Emmila in Italië, ze hebben daar een zeer groot aanbod van de mooiste Amerikaanse sijzen, kwa kleur en tekening zijn ze stuk voor stuk prachtig, alleen het formaat en lichaamsvolume laat deze in mijn ogen veel te veel te wensen over. Ook afgelopen jaar op het COM wereldkampioenschap in Matisinos Portugal, waar ik goud pakte met mijn stam Magellaansijzen en enkeling Yarrelsijs, kreeg ik van de Italiaanse liefhebbers de complimenten van het formaat/volume van mijn vogels. Ik ben zelfs hier van overtuigd dat dit
mede door ons klimaat komt, mede omdat mijn Magellaan- en Yarrelsijs, het zonder verwarming moet stellen in najaar en wintermaanden, en ze hebben Max 12 uur licht in deze periode.

Mijn vraag naar jullie toe, hebben jullie deze ervaring ook? En is dit juiste verklaring of zie ik dingen over het hoofd, deel je ervaring klim in de pen en deel je mening.

Kijk ook bij “Temperatuurkaart Amerikaanse sijzen” elders op deze site.