Bruidssluier | donkere hoorndelen.

Nieuwe bevindingen:

2023.

In de handel is tegenwoordig poeder te koop van de plantendelen van de Bruidssluier. Van dit poeder kunnen we om de twee dagen, één theelepel poeder mengen door één kilogram eivoer. We kunnen de plantendelen, bloemen jonge bladeren en jonge takken, zelf drogen en fijn malen. Zowel het gekochte als zelf gedroogde poeder kunnen dan ook aan de vogels geven in de winter maanden als de plant zelf geen plantendelen aanmaakt.

Door: A. Lemmens en Gerrit van Bergen.
2017.

Bij kwekers van kanaries met een bepaalde kleurslag, donkere hoorndelen en poten, is het voeren van blad van de bruidssluier een bekend gegeven. Voer geen bloemen want die kunnen licht giftig zijn. Het voeren van bruidsluier veroorzaakt donkerdere hoorndelen, nagels en snavel, bij deze vogels. Voor vogels die niet direct in het zonlicht kunnen verblijven is dit een goed alternatief. Bij de Amerikaanse sijzen zijn ook soorten die donkere snavels, nagels en of poten hebben. De vraag is nu, zou bruidssluier ook invloed hebben op de donkere hoorndelen en poten van deze soorten Amerikaanse sijzen. Ik denk het van wel. Bewijs is er niet voor. Evenzo is het niet te achter halen welke werkzame stoffen deze donkerdere hoorndelen en poten veroorzaken bij vogels. Ik heb een aantal mensen gevraagd, waarvan ik dacht “die zouden het kunnen weten”. Niemand kon mij aan onderzoekgegevens helpen. Er is nog geen onderzoek naar gedaan, was vaak de opmerking. Mocht er toch iemand zijn die deze gegevens wel heeft, zou ik dat graag vernemen. Ervaringen van de invloed van bruissluier op deze lichaamsdelen van vogels zijn er genoeg te vinden. Zelf heb ik die ervaring bij lizard kanaries en Baardsijzen. Andermans ervaringen bij Amerikaanse sijzen ken ik niet. Ik denk dat het de moeite waard is om het te proberen. Het komt dan goede aan het uiterlijk van de vogel. En daar gaat het in deze tenslotte om. Zeker voor tentoonstellingsvogels

Naamgeving:
Wetenschappelijke naam: Fallopia baldschuanica of Fallopia aubertii.
Nederlandse naam: Chinese bruidssluier.
Engelse naam: Chinese bridal veil.
Franse naam: voile de mariée chinoise.
Duitse naam: Chinesische Brautschleier.
Als wij in Nederland spreken over Bruidssluier, de plant, bedoelen we, Chinese bruidssluier.
De naam Fallopia is vernoemd naar de Italiaanse anatoom Geabriello fallopio.

Beschrijving:
Chinese bruidssluier is een overblijvende plant. Het is familie van de duizendknoop. De bloeitijd ligt in de maanden juli, augustus en september. Het is een snelgroeiende plant. De bladeren zijn hartvormig. De bloemen zijn tweeslachtig. Er bestaan heel wat bloemkleurvariaties. De vruchten zijn eenzadige dopvruchten die ook wel nootjes genoemd worden. De zaden zijn eetbaar en bezitten veel zetmeel. Ze hebben een zonnige tot half schaduw rijke plaats nodig. De bodem moet vochtig en matig tot rijke voedingsstoffen hebben.

Medische aspecten:
Bruidssluier bevordert de donkere pigmentering van de hoorndelen en de poten.
Bevordert de stofwisseling.

Werkzame stoffen:
Helaas geen werkzame stoffen van deze plant bekend. Blijkbaar is er nog geen onderzoek naar gedaan. Is er toch iemand die de werkzame stoffen weet, laat het mij dan even weten.

Voor de vogels:
Zoals al eerder gezegd, deze plant is een bekende bij de kanariekwekers. Zeker bij de kwekers van kanarie kleurslagen, zwartreeks, die donkere hoorndelen en poten moeten hebben om bij tentoonstellingen goed te kunnen scoren. Wat en hoe geven we onze sijzen, met donkere hoorndelen en poten, van deze plant om deze donkere hoorndelen en poten te stimuleren. Jonge bladeren en jonge takken geven we onze vogels. Oudere bladeren en takken maken een bitter stof aan om insectenvraat tegen te gaan. Hierdoor nemen de vogels deze oudere bladeren en takken niet op. Van de takken wordt het schors gegeten door de vogels. Er zijn twee mogelijkheden om deze plant aan de vogels te verstrekken. Ten eerste, de verse bladeren en takken ter beschikking te stellen aan de vogels. Plukken we de plantendelen, dan moeten deze dagelijks ververst worden. Als de plant groeit in de vluchten, wat bij de meeste Amerikaanse sijzen kwekers niet het geval zal zijn, eten de vogels zelf aan de plant in de zomer maanden en hebben we er geen omkijken aan. Ten tweede, in de handel is de plant te koop in de vorm van poeder (gedroogde plantendelen). Dit poeder kunnen we het beste onder het eivoer mengen. Om de twee dagen dit poeder door het eivoer mengen, een theelepel per kilogram eivoer.

Een ander voedingsproduct dat in deze ook vermeld moet worden is biggencompost. Biggencompost zijn bodemmineralen die bij varkens gebruikt worden die niet buiten komen om in de grond te woelen. Ook weer in de kanarie wereld een veel gebruikt product. Buiten de minerale werking van biggencompost heeft het ook de werking om donkere hoorndelen en poten te bevorderen. Voor een uitgebreider relaas hierover zie het artikel “ Bodenmineralen voor vogels” onder Amerikaanse sijzen info, Voedingssupplementen op de site.

Welke Amerikaanse sijzen hebben donkere hoorndelen en poten:
Het is natuurlijk belangrijk om te weten welke Amerikaanse sijzen donkere hoorndelen en poten hebben. Dit om te kunnen bepalen welke soorten we de bruidssluiter en de biggencompost ter beschikking moeten stellen om de hoorndelen en poten donkerder te krijgen. In de standaardeisen | soortomschrijving van de Amerikaanse sijzen, zie elders op deze website, staat aangegeven welke soorten donkere hoorndelen horen te hebben. Daarom hebben we een compacter overzicht gemaakt van de Amerikaanse sijzen en de kleur van de hoorndelen en poten. Aan de hand van duidelijk foto’s hebben we met een fotobewerkingsprogramma de kleuren bepaald. Deze kleurcode noemt men RGB. Deze RGB kleurcode wordt gebruikt voor de drie primaire kleuren, rood, geel en blauw. De mengkleur wordt uitgedrukt in een getal. Zo staat 000 voor maximaal zwart en 255 voor wit. Hoe lager het getal, hoe dieper zwart we zien. Zie kleurcode tabel hieronder.

In de tabel hieronder is voor elke Amerikaanse sijzen soort de RGB kleurcode aangeven voor de snavel nagels en poten. De kleur van het kader waar de RGB kleurcode in staat, is de kleur van de des betreffend lichaamsdeel.