Bestuurlijk

Doelstelling
Het belangrijkste doel is om liefhebbers en/of kwekers van de Amerikaanse sijzensoorten bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen. Om dit doel te verwezenlijken ontplooien wij elk jaar diverse activiteiten. Driemaal per jaar organiseren we contactdagen in Soest, welke goed worden bezocht. De invulling van deze dagen bestaat uit lezingen met betrekking tot het herkennen van de diverse soorten Amerikaanse sijzen, voeding, huisvesting, medische aspecten, enz. Op de contactdag in oktober houden we onze tafelkeuring.

Het doel van deze tafelkeuring is niet alleen het beoordelen van de gekweekte vogels, wat overigens in samenspraak gaat met keurmeester en kweker, maar ook om ervaringen op te doen om zo te komen tot standaardkeuringseisen voor de Amerikaanse sijzen. Omwille van het opstellen van deze keuringseisen zijn er afgelopen jaar studiegroepen geformeerd om te onderzoeken hoe die eisen er voor iedere sijzensoort moeten gaan uitzien. Deze studiegroepen hebben al het nodige op papier gezet.

Willen we dat de Amerikaanse sijzen op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen gaan worden in de toekomst, dan zal duidelijk zijn hoe belangrijk het is dat we deze studiegroepen hebben. Op dit moment worden de Amerikaanse sijzen nog te weinig beoordeeld op hun specifieke kwaliteiten. Wat ook niet anders kan als er nog geen standaardkeuringseisen zijn opgesteld. Als deze eisen eenmaal zijn opgesteld, heeft niet alleen de keurmeester een richtlijn voor zijn beoordeling, maar ook de kweker van de vogels weet waar hij of zij op moet letten bij de kweek. Elders op deze website kunt u aan de hand van wat foto’s een indruk krijgen van onze contactdagen en tafelkeuring.

Andere activiteiten van de werkgroep zijn: het viermaal per jaar uitgeven van het tijdschrift “het Sijzenbulletin”. Zie hieronder voor meer informatie.

Verder nemen we jaarlijks deel aan de grotere vogeltentoonstellingen met een infostand over onze werkgroep. Naast de gebruikelijke informatie over onze werkgroep en de vogels, zorgen wij ook altijd voor mooi ingerichte vitrines met de nodige Amerikaanse sijzen erin. En tenslotte hebben wij, naast het Sijzenbulletin voor de leden, voor niet-leden (die wij graag willen benaderen om onze gelederen te versterken) een brochure samengesteld die wij gebruiken bij de infostands op deze tentoonstellingen en/of vogelmanifestaties.

Vanwege de vogelgriep zijn er door de Europese Commissie met ingang van 1 juli 2007 vergaande maatregelen afgekondigd wat betreft de invoer van vogels van buiten de EU. Wildvangvogels mogen helemaal niet meer geïmporteerd worden. Er mogen alleen geringde vogels en dan nog alleen uit bepaalde landen en onder allerlei nadere beperkende voorwaarden worden ingevoerd. We zullen het dus in feite moeten doen met de nu aanwezige vogels in onze volières…. Daarom hebben wij kweekgroepen opgezet, zodat kwekers van dezelfde vogels makkelijker met elkaar in contact kunnen komen en bovendien onderling vogels kunnen verkopen of ruilen. Voor deze kweekgroepen kunt u zich – als lid – online aanmelden. Tevens kunt u daar nagaan wie welke vogels heeft.

Clubblad
Viermaal per jaar geven wij het tijdschrift “het Sijzenbulletin” uit. Dit tijdschrift is het contactblad van en voor de leden. Buiten de artikelen over de Amerikaanse sijzen, hun voeding, huisvesting, medische aspecten en bestuursmededelingen, kunnen de leden ook gratis gebruik maken van de advertentierubriek “vraag en aanbod”. In deze rubriek kunnen vogels en benodigdheden te koop worden aangeboden of gevraagd. Elders op deze website staan enkele voorbeelden van ons tijdschrift.

Databank
In de databank houden we alle artikelen, foto’s en andere gegevens met betrekking tot de Amerikaanse sijzen bij. dit om gegevens op meerdere plaatsen ter beschikking te hebben. je weet maar nooit waar het goed voor is.

Contactdagen
De leden van de werkgroep zijn over het hele land verspreid. Om al deze leden met elkaar in contact te laten komen, worden er elk jaar 2 contactdagen georganiseerd. Deze contactdagen vinden plaats in Soest en worden goed bezocht. De invulling van deze dagen bestaat uit lezingen met betrekking tot het herkennen van de diverse soorten Amerikaanse sijzen, voeding, huisvesting, medische aspecten, enz. Op de contactdag in oktober houden we onze tafelkeuring. De contactdagen zijn in principe vrij toegankelijk voor alle leden en aspirant leden die serieus Amerikaanse sijzen willen gaan kweken.


Bestuur:

VOORZITTER:

René Schonewille
Vlonder 3
7753 TX
Dalerpeel
Tel.: 06-12113534
E-mail: schonewille.r@icloud.com

SECRETARIS:

Aad Wijman
Hoge Rijndijk 67A
2382AB Zoeterwoude (Rijndijk)
Tel.: 0653106740
E-mail: aadwijsman@hotmail.com

PENNINGMEESTER:

Sjonnie Kingma
Hoofdweg 53
9112 HG Burdaard
Tel.: 0519332570
E-mail: sjonniekingma@gmail.com

Bestuurslid:

Jeroen van der Molen
Pijnenburg 45
3328 DB Dordrecht
Tel.: 0642497919
E-mail: jeroenvandermolen87@gmail.com


Coordinatie Bondsshow NBVV te Zwolle:
Hier zoeken nog iemand voor.

Organisatie tombola
Bert Zwinkels

Coordinatie tafelkeuring WAS
J. Slagt
Steen Bakkersveld 35
7031 CW Wehl
Tel. 0314684010
E-mail: jaquesenriny@hotmail.com
Medewerker: J. v. Slooten

Contact websitebeheer
Aswin Lemmens
Britsenburg 43
8925 CS Leeuwarden
Tel.: 058-2574648
E-mail: arassari01@gmail.com


Ereleden
Jan Wolvekamp
Aswin Lemmens
Herman van ’t Erve
Wim Schrijver