Bastaard / hybride herkennen

Door A. Lemmens.

Bastaarden, hybriden of niet zuivere vogels, zijn begrippen die we gebruiken bij vogels die gekweekt zijn uit een kweekstel dat samengesteld was uit twee verschillende soorten. De laatste tijd krijgen we veel vragen van kwekers die willen weten of de vogels die ze gekweekt hebben wel zuiver zijn. Aan de hand van bijgeleverde foto’s wil men weten of het wel Magellaansijzen of baardsijzen zijn. Vaak wordt al snel duidelijk dat het geen zuivere vogels zijn. Toch heeft men de oudervogels als zuiver gekocht, zegt men.

Het onderliggende probleem is kort te omschrijven. De kweker die vogels koopt heeft zich niet goed voorbereid. Men weet niet hoe de vogels er moeten uitzien.

Handelaren die importvogels aanbieden, weten vaak niet of het om ondersoorten gaat of niet. Kwekers die de vogels kwijt willen en zeggen niet eerlijk er bij dat het bastaarden zijn. En een probleem is geboren. Door de invoerstop wordt het bestand aan Amerikaanse sijzen kleiner, zeker als het gaat om de bijzondere soorten. Kweekstellen vallen uit elkaar door de sterfte van een van de twee vogels. De vogel die overblijft, is alleen en er is geen partner voorhanden. Om toch te kunnen kweken met deze vogels wordt er maar een andere soort bij gezet. Het kweekresultaat valt tegen, het zijn geen mooie vogels. Dan worden ze maar verkocht om er van af te zijn. Geen probleem, of eigenlijk wel een probleem. Ten eerste, bij de verkoop zegt men er niet bij dat het bastaarden zijn. Ten tweede, als er al weinig vogels zijn, laten we er dan eerst voor zorgen dat we genoeg zuivere vogels kweken. Als we dit bereikt hebben, kunnen we nog altijd bastaarden of hybriden gaan kweken. Er is maar een manier om je tegen dit soort bedriegerijen je te wapenen. Zorg dat je goed weet hoe de vogel moet uitzien die je wilt gaan kopen. Neem een afbeelding mee waar de vogels opstaan. Zowel man als pop. Als je de mogelijkheid hebt, ga niet alleen. Met zijn tweeën zie je meer dan alleen. Vraag altijd of je de oudervogels van de vogels die je koopt mag zien. Iedere soort Amerikaanse sijs heeft zijn specifieke soortkenmerken. Zorg dat je deze weet voor je op pad gaat.

Hoe herken je deze specifieke soortkenmerken;
Iedere soort heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Baardsijs heeft een baard, althans, hij moet er een hebben, en een zwart petje. Magellaansijs heeft een zwarte cap, kapoetsensijs is gedeeltelijk rood van kleur, treursijs heeft veel geel en ga zo maar door. De onderkant van de staarten van de Columbiasijs ( zwart ) en de Mexicosijs ( wit ) zijn verschillend van kleur. Om een soort goed te herkennen ( is het een zuivere vogel ) moeten we kijken naar een aantal specifieke soort kenmerken, zoals eerder genoemd, en een aantal kenmerken, die duidelijker aangeven of de vogel zuiver is. Die laatste zijn:
– Iedere soort heeft zijn eigen postuurformaat. Gedrongen of niet. Korte of lange poten. Korte of lange staart. Korte ronde of lange smalle kop. Is de kleur van de poten goed. Zijn de nagels goed van kleur.
– De vorm van de snavel. Korte of lange snavel. Kegelvormig of spits. De kleur van de snavel.
– Als de vogel een hoofdmasker, cap, heeft hoe ver moet die doorlopen op de borst. Is de maskerafscheiding op de borst zoals die moet zijn.
– Het complete kleurenpatroon. Zijn er geen afwijkende kleuren te zien.
– De rugkleur en tekening. Wijken deze niet af van wat gebruikelijk is.
– Iedere soort heeft zijn eigen vorm van de vleugelspiegels. Ook de kleur van de spiegels is een indicatie.
– Iedere soort heeft zijn eigen vorm van de staartvlaggen. Er zijn ook soorten die geen vlaggen hebben. Ook de kleur van de vlaggen is een indicatie.
Al deze zaken gelden voor de man en de pop. De pop heeft zijn eigen kenmerken als er geslachtsverschillen zijn. Denk er goed aan dat de pop net zo belangrijk is voor de zuiverheid als de man. Als er dingen zijn die je niet vertrouwt, koop de vogels dan niet. Het geeft anders maar teleurstellingen.