Agenda

Jaarplanning 2019.

5 Oktober 2019
10.00 uur t/m 10.30 uur Inbrengen van de vogels, mogelijkheid tot keuren.
10.45 uur t/m 12.00 uur “Discussie over een soort Amerikaanse sijs”.
12.00 uur t/m 13.30 uur Lunch + verkoop loten en verkoop ruilbeurs.
13.30 uur t/m 14.15 uur Vervolg “Discussie over een soort Amerikaanse sijs”.
14.15 uur Verloting.
14.30 uur Afsluiting door de voorzitter.
Vogels kunnen geruild | verkocht | gekocht worden.


Jaarplanning 2020.
11 April 2020 WAS Ledenbijeenkomst:
Jaarlijkse Ledenvergadering met Lezing.
In- en verkoop, ruilen van vogels.

10 Oktober 2020 WAS Ledenbijeenkomst:
Ledendiscussie over een soort Amerikaanse sijs.
Mogelijkheid tot keuren. Vogel verkoop- en ruilbeurs.