Agenda

Jaarplanning 2020.

10 Oktober 2020 WAS Ledenbijeenkomst:
Ledendiscussie over een soort Amerikaanse sijs.
Mogelijkheid tot keuren. Vogel verkoop- en ruilbeurs.