Aantal leden in de loop der jaren.

Door: A. Lemmens.

Afgelopen maand hebben we als werkgroep voor het eerst het ledenaantal van 190 behaald. Dat was voor mij de reden om dat eens in beeld te brengen. Vanaf 2002, toen de werkgroep opgericht is, heb ik per jaar het gemiddelde aantal leden genomen aan de hand van de ledenlijsten en deze verwerkt in onderstaande grafieken. De laatste jaren zien we dat een aantal leden in het begin van het jaar opzeggen als lid, in de rest van het jaar worden deze opzeggingen weer aangevuld met nieuwe leden. Het aantal leden blijft daardoor redelijk op niveau. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat beginnende kwekers met Amerikaanse sijzen te snel opgeven als de resultaten niet meteen goed zijn. De kweek van Amerikaanse sijzen vergt doorzettingsvermogen.