Uitnodiging voor de leden.

Om de ledenbijeenkomst bij te wonen op 14 oktober 2023 in Soest.
klik op dit bericht voor het programma van de dag.

W.A.S. Ledenbijeenkomst op zaterdag 14 oktober 2023.

10.30 uur Opening en mededelingen door de interim-voorzitter.

Financieel verslag door S. Kingma.

Mededelingen van de ledenadministratie door Jeroen van der Molen.

Klaar maken voor de prachtige pup quiz over de Amerikaanse sijs, met leuke prijsjes.

Pauze Tijd voor een broodje of soep en verloting.

Na de pauze Uitslag pup quiz.

Wat er verder ter tafel komt.

Sluiting en wel thuis.