Samenvatting Sijzenbulletin.

Samenvatting Sijzenbulletin nummer 2018 – 1.

Van de voorzitter:

De voorzitter legt uit hoe de nieuwe opzet gaat worden van de ledenbijeenkomst in Soest in oktober en waarom we dit willen doen. Zie ook voorwoord, “Voorwoord Sijzenbulletin 2018- 1”.

Het eerste artikel gaat over het smaakzintuig van vogels.

Het tweede artikel geeft een overzicht van de temperaturen in het broedseizoen van de Amerikaanse sijzen. Helaas staat er in dat in het overzicht een fout. De Diksnavelsijs wordt twee keer genoemd en de Mexicosijs niet. Nummer 7 in de lijst moet de Mexicosijs zijn.

Het hoofdartikel beschrijft de herkomst en verschijningsvormen van de Dennensijs.

Van de penningmeester:

De penningmeester geeft een sfeer van Vogel 1018.